Tọa đàm khoa học quốc tế “Giao lưu văn hoá Việt Nam - Đông Á: Nhìn từ góc độ lịch sử xã hội và nhân học”.

15/05/2012

Trong 3 ngày 15-17/5/2012, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Havard Yenching (Đại học Havard, Mỹ) và Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) đã tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Giao lưu văn hoá Việt Nam - Đông Á: Nhìn từ góc độ lịch sử xã hội và nhân học”. Gần 70 đại biểu đã tham dự và thảo luận 21 báo cáo (12 báo cáo của học giả quốc tế và 9 báo cáo của các nhà nghiên cứu Việt Nam).   

Hội thảo tập trung vào các nội dung: Chuyển biến kinh tế - xã hội ở Việt Nam thời cổ trung đại dưới tác động của trao đổi thương mại khu vực; Tiếp nhận kĩ thuật, tôn giáo, tư tưởng và văn hoá ở Việt Nam qua giao lưu khu vực; Tư duy hướng biển của người Việt trong lịch sử quan qua nghiên cứu các công trình tiêu biểu; Tư tưởng cải cách ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực Đông á; Vị trí của Việt Nam trong các dòng chảy văn hoá tộc người ở khu vực Đông Á; Vấn đề tôn giáo - tín ngưỡng ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực Đông Á…

C.Tin

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.