Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thái Nguyên”

19/05/2012

Ngày 19-5-2012, tại Tp. Thái Nguyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Viện Hồ Chí Minh & các lãnh tụ của Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thái Nguyên”. 

Hội thảo là hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa-Thái Nguyên, 122 năm Ngày sinh của Người, đồng thời thiết thực phục vụ cho công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Từ những góc độ khác nhau, gần 50 tham luận đã tập trung vào các nội dung chính: vị thế, vai trò của ATK Định Hóa và Thái Nguyên trong cách mạng giải phóng dân tộc và trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương tại ATK Định Hóa và Thái Nguyên, cũng như ý nghĩa lịch sử của những hoạt động đó đối với vận mệnh của cuộc kháng chiến, vận mệnh của dân tộc; nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên làm theo lời Bác...  

Hội thảo cũng thảo luận về công tác nghiên cứu, bảo quản, tôn tạo và phát huy các di tích Hồ Chí Minh, di tích cách mạng và kháng chiến ở Thái Nguyên; phát triển nội lực, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình…

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.