Hội thảo khoa học "Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến"

28/02/2011

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 11 đến 19-2-1951), ngày 28-2-2011, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo khoa học "Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến".

Tham dự Hội thảo có các nhân chứng lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu ở trung ương và địa phương. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi thư hoan nghênh và tham luận tham dự hội thảo.

Hơn 40 tham luận của Hội thảo khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta; hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, quyết định những chính sách, biện pháp đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Đại hội cũng đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức của Đảng và những vấn đề thuộc về lý luận của Đảng; thể hiện sâu sắc bản lĩnh cách mạng, tư duy độc lập và tầm vóc trí tuệ sâu rộng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hội thảo ôn lại và khẳng định những kỷ niệm sâu sắc về tình cảm của nhân dân Tuyên Quang đối với Bác Hồ và các cán bộ lãnh đạo của Đảng, về hoạt động của các cơ quan Trung ương tại Tân Trào - Thủ đô kháng chiến, ATK của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và 65 Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương...

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.