Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận

04/03/2011

 

Ngày 4-3-2011 tại Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) và Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh) đó tổ chức Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận. Về dự Hội thảo có đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu trong cả nước cùng một số nhà khoa học thuộc các ngành khoa học khác có liên quan tới sử học. 

70 tham luận khoa học trong Hội thảo được chia thành 4 tiểu ban, cụ thể:

Tiểu ban 1: Những vấn đề về lý luận sử học (18 tham luận);

Tiểu ban 2: Các phương pháp tiếp cận lịch sử (16 tham luận);

Tiểu ban 3: Nghiên cứu lịch sử-Những nhận thức mới (18 tham luận);

Tiểu ban 4: Nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo lịch sử (18 tham luận).

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, những nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu lịch sử cũng cần được đổi mới, đây là một yêu cầu cần thiết đối với ngành khoa học lịch sử.

 

Đ.D.H

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.