Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay

06/03/2011

Ngày 6-3-2011, tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đó tổ chức Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay". Tham dự hội thảo cú PGS.TS. Marjorie Sánchez Walker, TS. Alan Richard Sweeten (Trường Đại học California - Mỹ); các nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh; một số trường cao đẳng và Khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm trình bày thực trạng nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế ở các trường đại học cao đẳng, phổ thông trung học, phổ thông cơ sở từ trước đến nay. Từ đó có phương pháp tiếp cận, đánh giá cho khoa học và phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

29 tham luận trong Hội thảo đó tập trung vào một số vấn đề sau: 1. Phân tích, thảo luận thực trạng nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay; 2. Một số vấn đề quan hệ quốc tế, trong đó có quan hệ giữa các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Mỹ; quan hệ khu vực ASEAN và quan hệ giữa Việt Nam và một số nước trên thế giới; 3. Vấn đề cơ chế quản lý toàn cầu, trật tự thế giới đa cực...; 4. Giảng dạy quan hệ quốc tế ở trường Phổ thông trung học và Trung học cơ sở hiện nay.

Hội thảo còn là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam, Mỹ và Hàn Quốc trình bày những kết quả nghiên cứu, trao đổi thông tin, phương pháp tiếp cận cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử quan hệ quốc tế hiện nay.

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.