Hội thảo quốc tế: Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

05/04/2011

Tham dự hội thảo có ông Stefen Urban - Đại diện Viện Konrad Adenauer, ông Low Jia Rong - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Singapore, GS Gerd Mutz - Đại học Khoa học ứng dụng Munich (Đức), đại diện lãnh đạo Trường cùng đông đảo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh tế tư nhân: Phát triển kinh doanh bền vững - Đổi mới lần hai ở Việt Nam, Luật doanh nghiệp 1999 và 2005 và sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Việt Nam, Hợp tác công - tư trong xây dựng hạ tầng giao thông, Kinh tế tư nhân ở Việt Nam và vai trò của nó đối với sự phát triển của kinh tế xã hội, Sự phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay: Cơ hội và thách thức…

Hội thảo khẳng định vai trò của nền kinh tế tư nhân thông qua khả năng tạo việc làm, thiết lập mạng lưới phân phối rộng khắp, thúc đẩy sự sáng tạo và cạnh tranh của nền kinh tế, năng động, linh hoạt, tận dụng cơ hội đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời kì mới, đồng thời đưa ra thảo luận những giải pháp cho sự phát triển của khu vực kinh tế này.

Hội thảo cũng đưa ra nhiều trở ngại còn tồn tại trong việc phát triển nền kinh tế tư nhân: đa số mang tính chất tự phát, chịu ảnh hưởng những hệ luỵ từ môi trường cạnh tranh, những tác động của môi trường kinh tế khu vực

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.