Hội thảo khoa học: “Trạng nguyên Lương Thế Vinh - Thân thế và sự nghiệp”

28/08/2011

Nhân dịp kỷ niệm Trạng nguyên Lương Thế Vinh tròn 570 tuổi, ngày 28-8-2011 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, Ban Liên lạc họ Lương, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Trạng nguyên Lương Thế Vinh - Thân thế và sự nghiệp”. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học và các thế hệ con cháu họ Lương.            

Các tham luận trong Hội thảo tập trung trình những bày vấn đề liên quan đến cội nguồn và quá trình phát triển, những đóng góp của Lương Thế Vinh đối với đất nước ở thế kỷ XV, trên lĩnh vực ngoại giao, thực hiện soạn thảo văn từ bang giao và các nghi lễ đối với sứ thần nước ngoài; về việc dạy học, dạy nghề, chú trọng thực học và mở mang kinh tế; biên soạn bộ sách Đại thành toán pháp và có nhiều đóng góp về toán học, âm nhạc, thơ ca, hát chèo.  

M.H

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.