Hội thảo khoa học: Chiến thắng Ghềnh Khoan Bộ - Sông Lô, Thu Đông năm 1947

21/10/2011
Ngày 21-10-2011, tại huyện Sông Lô, ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: Chiến thắng Ghềnh Khoan Bộ - Sông Lô, Thu Đông năm 1947.

34 tham luận đã tập trung nghiên cứu vào các nội dung sau: Bối cảnh lịch sử và Mặt trận sông Lô trong chiến dịch phản công Thu Đông 1947; Trận chiến đấu ở Ghềnh Khoan Bộ từ ký ức nhân chứng lịch sử và dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu lịch sử; Đánh giá thắng lợi và bài học kinh nghiệm về sự phối hợp chiến đấu giữa bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương, nêu ra bài học cho công tác quốc phòng hiện nay. Bên cạnh đó, các báo cáo trong hội thảo cũng đã làm sáng rõ thêm sự lãnh đạo linh hoạt, hiệu quả, chủ động của các cấp bộ Đảng, chính quyền và tinh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường, mưu trí sáng tạo của quân dân ta.

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.