Hội thảo khoa học Quốc gia: “Dương Đình Nghệ và công cuộc gây dựng nền độc lập tự chủ thế kỷ X”

15/10/2011
Ngày 15-10-2010 tại Bắc Ninh, ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội đồng dòng tộc họ Dương đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia:“Dương Đình Nghệ và công cuộc gây dựng nền độc lập thế kỷ X”.

Hơn 20 tham luận đã tập trung vào hai chủ đề chính: - Những mốc son lịch sử ở thế kỷ X; - “Công minh lịch sử và công bằng xã hội” trong một số sự kiện và nhân chứng ở thế kỷ X. Nội dung thứ nhất, các nhà nghiên cứu đã có những đánh giá về vị trí và vai trò lịch sử của các anh hùng họ Dương trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự chủ cho dân tộc ở hai thế kỷ IX và X. Đặc biệt đề cao vai trò to lớn của Dương Đình Nghệ trong lịch sử dân tộc thế kỷ X. Nội dung thứ hai, các nhà nghiên cứu đã có nhìn nhận mới trong việc đánh giá lại về một số sự kiện, nhân vật lịch sử của dòng họ một cách tường minh và đúng với bản chất vốn có như: Dương Tam Kha, Thái hậu Dương Vân Nga, Dương Không Lộ, khẳng định công lao và những cống hiến của dòng họ Dương về một số lĩnh vực: chính trị, quân sự, văn hóa giáo dục đối với sự phát triển của dân tộc trong thế kỷ X, được coi là bản lề của thời kì độc lập, tự chủ dân tộc Việt Nam.     

Đức Hà

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.