Hội thảo khoa học Quốc tế: Truyền thống và hiện đại Đông Nam á từ cuối thế kỷ XIV đến cuối thế kỷ XVIII

04/11/2011
Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu Đông Nam á mang tên Giáo sư Nicholas Tarling. Ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội, Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: Truyền thống và hiện đại Đông Nam á từ cuối thế kỷ XIV đến cuối thế kỷ XVIII.

Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu Đông Nam á mang tên Giáo sư Nicholas Tarling. Ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội, Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: Truyền thống và hiện đại Đông Nam á từ cuối thế kỷ XIV đến cuối thế kỷ XVIII. Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Trường ĐHKHXH&NV, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thuộc ĐHQGHN. Khoa Lịch sử-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Đông Nam á thuộc Viện KHXHVN... Cùng các nhà khoa học đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu của các quốc gia như: New Zealand, Philippines, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Hong Kong... Đặc biệt, Hội thảo còn có sự hiện diện của Bà H.E.Heather Riddell-Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội.  

Hội thảo đã nhận được 19 báo cáo của các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế như: Status and security in early Southeast Asian state system (Prof. Nicholas Tarling-Auckland National University), The glocalizaion of Christianty in early modern Southeast Asian (Prof. Barbara Watson Andaya-University of Hawaù-NUS), Conceptualizing Eastern Indonesia history using a sea perspective (Prof. Leonard Y. Andaya-University of Hawaù at Manoa-NUS), Magnum latrocinium and private avengers: Carl schmitt and hugo grotius on piracy (Prof. Eric Wilson-Monash University, Australia), Stumbling on Galleons and elephants: Spanish record of Siem and Philippines-Thai relations in the early modenr period (Prof. Ferdinand C.Llanes-University of the Philippines, Diliman), Gender ralations and cosmology in rice cultivation: The Philippines before and after the Spanish conquest (Prof. Filomeno Aguilar-Ateneo de Manila University), Childhood in the preconquest Philippines: Clues from the early Spanish chronicles (Dr. Olivia Anne M.Habana-Ateneo de Manila University), Urban growth and municipal development of early Penang (Prof. Nordin bin Hussin-University Kebangsaan-Malaysia), Borneo in the early modenr period (ca.14th to ca 17th centuries) (Prof. Ooi Keat Gin-University Sains Malaysia), The Dutch and the Javanese in war and peace: Dutch envoys to the kingdom of Mataram in the eighteen century (Dr. Sri Margana-Gadja Mada University, Yogyakrta), Cham-Viet relationship in Binh Thuan under Nguyen rule from the late 17th century to mid-18th century (Prof. Danny Wong Tze Ken-University of Malaya), On the role and position Vân Đồn trading port in pre-modern Vietnamese history (Associate Prof. Nguyen Van Kim-Vietnam Notional University, Hanoi), Another past: Early modern Vietnamese 'Commodity Economiy' expansion in global perspective (Dr. Hoang Anh Tuan-Vietnam Notional University, Hanoi), The surveillance system of the Le Vietnam and its Chinese model (Pham Duc Anh, MA, PhD candidate-Vietnam Notional University, Hanoi)...   

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.