Hội thảo khoa học: "Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư-Viện sĩ Trần Huy Liệu (1901-2011)"

29/11/2011
Ngày 29-11-2011 tại Hà Nội, Viện Khoc học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư - Viện sĩ Trần Huy Liệu (1901-2011)".

Ngày 29-11-2011 tại Hà Nội, Viện Khoc học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư - Viện sĩ Trần Huy Liệu (1901-2011)". Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Viện KHXHVN, đại diện của một số cơ quan Trung ương và địa phương, cùng đông đảo các cán bộ của Viện Sử học qua các thời kỳ, Hội thảo còn có sự hiện diện của các thế hệ con cháu trong gia đình GS.VS. Trần Huy Liệu.       

Ban tổ chức đã nhận được 22 tham luận khoa học, các tham luận đã nêu bật những đóng góp của đồng chí Trần Huy Liệu trên nhiều lĩnh vực như: Nhà hoạt động cách mạng, nhà sử học Trần Huy Liệu (GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng), Giáo sư-Viện sĩ Trần Huy Liệu (1901-1969) với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (GS.VS. Phan Huy Lê), Trần Huy Liệu-Nhà sử học tiêu biểu, người gây dựng nền móng cho sử học Việt Nam hiện đại (PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật), Giáo sư Trần Huy Liệu, Trưởng ban Văn Sử Địa-Tổ chức tiền thân của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (GS. Văn Tạo), Trần Huy Liệu-Nhà văn hóa tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách và tài năng của dân tộc (Nhà thơ Hữu Thỉnh), Trần Huy Liệu thời kỳ hoạt động cách mạng ở Huế (PGS.TS. Đỗ Bang), Trần Huy Liệu-Nhà báo yêu nước chống thực dân (Thành An), Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu và một số vấn đề lịch sử Cổ-Trung đại Việt Nam (PGS.TS. Nguyễn Minh Tường), Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu với công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (PGS.TS. Trần Thị Thu Hương), Tấm gương sáng của một nhà sử học chân chính (GS.TS. Phạm Xuân Nam), Những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Trần Huy Liệu (PGS. Bùi Đình Thanh)...     

Trần Huy Liệu là một nhà cách mạng, một chính khách, Ông đã được Đảng và Nhà nước tin cậy giao nhiều trọng trách như: Phó Chủ tịch ủy ban Dân tộc Giải phóng, Bí thư Tổng bộ Việt Minh, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại, Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền Chính phủ Lâm thời, Đại biểu Quốc hội khóa I tỉnh Nam Định, ủy viên Ban Thường trực Quốc hội, Trưởng ban thống nhất của Quốc hội… Từ năm 1953, Trần Huy Liệu được cử làm Trưởng ban Nghiên cứu Văn Sử Địa trực thuộc Trung ương Đảng, Viện trưởng đầu tiên Viện Sử học, Chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Nhà nước, Phó Chủ nhiệm ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam)... Trên nhiều cương vị khác nhau, Trần Huy Liệu đều có những đóng góp to lớn, Ông đã được bầu làm Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức và được tặng thưởng Huân chương Humbôn. Năm 1996, các công trình về Lịch sử của Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên.

Đỗ Danh Huấn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.