Tọa đàm khoa học quốc tế “Tính hiện đại và đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay”

02/12/2011
Ngày 2-12-2011, tại Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại thuộc Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN) đã tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Tính hiện đại và đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay”.

Tọa đàm tập trung vào 4 nội dung: “Tính hiện đại và đời sống tôn giáo: những vấn đề chung”; “Tính hiện đại và Phật giáo”; “Tính hiện đại và Kitô giáo”; “Tính hiện đại và các tôn giáo cụ thể khác: Những vấn đề đặt ra”.

Tọa đàm là dịp trao đổi lý thuyết tôn giáo và tính hiện đại, tính hiện đại qua biểu hiện và mối liên hệ với các tôn giáo lớn... Tọa đàm này góp phần làm rõ thêm những vấn đề của đời sống tôn giáo, xã hội hiện nay ở Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành tôn giáo học và nhiều chuyên ngành khác...

Lan Chi

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.