Hội thảo khoa học Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình trong tiến trình lịch sử

30/07/2012
Hướng tới kỷ niệm 410 năm Quảng Bình hình thành và phát triển, ngày 30-7-2012, tại Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình trong tiến trình lịch sử.

Trong lịch sử, vùng đất Quảng Bình đã hình thành nên nhiều làng văn hóa nổi tiếng “Bát danh hương”, “Sơn-Hà-Cảnh-Thổ-Văn-Võ-Cổ-Kim” và sản sinh ra nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, danh nhân xuất chúng trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội như: Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hàm Ninh, Nguyễn Phạm Tuân, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Hoàng Kế Viêm, Võ Nguyên Giáp. Nhiều danh nhân trong cả nước đến với mảnh đất “Địa linh-nhân kiệt” này đã có nhiều công lao to lớn đặc biệt quan trọng, tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành vùng đất Quảng Bình như: Lý Thường Kiệt, Hoàng Hối Khanh, Hồ Cưỡng, Đào Duy Từ, Phan Thúc Duyện. Hướng tới kỷ niệm 410 năm Quảng Bình hình thành và phát triển, ngày 30-7-2012, tại Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình trong tiến trình lịch sử.    

Hội thảo đã nhận được 86 tham luận của các nhà nghiên cứu đến từ 7 viện, 12 trường đại học, nhiều cơ quan tổ chức khoa học ở các địa phương trong cả nước và một số nhà khoa học đang làm việc ở nước ngoài. Các tham luận tập trung vào 4 chủ đề: 1. Không gian lịch sử - văn hóa Quảng Bình trong tiến trình lịch sử - cái nôi sinh sản và thu hút nhân tài; 2. Những giá trị tinh thần, vật chất mà danh nhân Quảng Bình đã đóng góp cho quê hương, đất nước; 3. Thân thế, sự nghiệp một số danh nhân tiêu biểu; 4. Các giải pháp vinh danh và phát huy giá trị vật chất và tinh thần của danh nhân phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trước mắt và lâu dài. Ban tổ chức hy vọng các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu rộng hơn nữa vùng đất Quảng Bình trong tiến trình lịch sử.

Linh Nam

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.