HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ TƯ (thông báo lần thứ tư)

01/10/2012

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ TƯ

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012

(Thông báo lần thứ 4)

 

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư với Chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Cho đến nay, việc chuẩn bị Hội thảo đang được gấp rút tiến hành các bước tiếp theo để quyết định các Tóm tắt tham luận được in Kỷ yếu và chốt danh sách đại biểu chính thức tham gia Hội thảo. Để công tác chuẩn bị Hội thảo được tốt, Ban Tổ chức Hội thảo ra thông báo lần thứ tư với các nội dung như sau:

- Gia hạn thời hạn nhận Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) để in Kỷ yếu đến30/9/2012. Sau 30/9/2012, các Tiểu ban không gửi Tóm tắt tham luận cho Ban Thư ký, hoặc các tác giả không gửi Tóm tắt (đã chỉnh sửa) về Tiểu ban sẽ không được in Kỷ yếu. Hội đồng chuyên môn của Hội thảo sẽ đọc duyệt, các Tóm tắt không đạt chất lượng cũng sẽ không được in Kỷ yếu.

- Gia hạn thời gian nhận Báo cáo toàn văn đến ngày10 tháng 10 năm 2012.

- Do khuôn khổ của Hội thảo không thể đáp ứng được tất cả các tóm tắt tham luận đã được gửi đến (1.300 Tóm tắt tham luận), mỗi tác giả chỉ được gửi 1 bài tại 1 Tiểu ban. Với các tác giả gửi 2 tham luận trở lên hoặc cho 2 Tiểu ban trở lên, Ban Tổ chức sẽ phối hợp cùng Tiểu ban quyết định tham luận và Tiểu ban được tham dự và thông báo cho tác giả. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hợp tác của các Tiểu ban và các tác giả tham luận.  

- Giấy mời chính thức tham dự Hội thảo cho các tác giả tham luận trong nước sẽ được gửi sau khi có khẳng định chính thức của các Tiểu ban.

- Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi đến địa chỉ:

Văn phòng Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần IV

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Phòng 102, nhà A, số 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT/Fax: 04.62730472      Email: icvns2012@vass.gov.vn    

Website: http://www.vass.gov.vn/icvns2012

                                                                          TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                                                                                  GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

 

Các học giả có thể liên hệ trực tiếp với các Trưởng tiểu ban và Thư ký tiểu ban theo các địa chỉ email sau:

 

STT

TÊ TIỂU BAN
BAN CHUYÊN MÔN

1

Lịch sử Việt Nam: truyền thống và hiện đại

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật
Thư ký: TS. Nguyễn Mạnh Dũng
 

2

Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững

PGS.TS. Lê Hồng Lý
Thư ký: Nguyễn Phương Châm
 

3

Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Thư ký: Nguyễn Đăng Minh
 

4

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững

PGS.TS. Trần Đức Cường
Thư ký: Phạm Thị Hồng Hà
 

5

Dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững

PGS.TS. Phạm Quang Hoan
Thư ký: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
 

6

Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậụ
GS.TS. Trương Quang Hải
Thư ký: Bùi Văn Tuấn
 

7

Hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời đại pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững
GS.TSKH. Đào Trí Úc
Thư ký: TS. Mai Văn Thắng
 

8

Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
PGS.TS. Phan Trọng Thưởng
Thư ký: Nguyễn Đức Hạnh
 

9

Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người Việt nam trong hội nhập và phát triển bền vững

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Thư ký: Nguyễn Chí Thành
 

10

Nông thôn Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
GS.TS. Đỗ Hoài Nam
Thư ký: PGS.TS. Vũ Tuấn Huy
 

11

Di cư và Đô thị hóa trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.

GS.TS. Trịnh Duy Luân
Thư ký: ThS. Trịnh Thái Quang
 

12

Đào tạo Việt Nam học trong hội nhập và phát triển bền vững
GS.TS. Đinh Văn Đức
Thư ký: Th.S Phùng Thị Thanh Lâm
 

13

Các vấn đề nghiên cứu khu vực
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Thư ký: Tống Văn Lợi
 

14

Quan hệ quốc tế của Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
PGS.TS. Phạm Quang Minh
Thư ký: Nguyễn Thị Thùy Trang
 

15

Tư liệu về Việt Nam - cách tiếp cận và  phương pháp nghiên cứu Việt Nam học
GS.TS. Hồ Sĩ Quý
Thư ký: Phùng Diệu Anh
 

 

theo Vass.gov.vn

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.