Hội thảo: “Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập”

06/12/2012
Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Đoàn thanh niên Viện KHXH Việt Nam phối hợp cùng các chi đoàn: Chi đoàn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Chi đoàn Viện Dân tộc học, Chi đoàn Viện Gia đình và Giới, Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học, Chi đoàn Viện Sử học. Tổ chức thành công Hội thảo: “Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập”.

 

Tham dự hội thảo còn có Lãnh đạo của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị tham gia tổ chức. Nội dung hội thảo được chia làm 4 chủ đề: Lịch sử; Văn hóa; Ngôn ngữ; Tôn giáo - Tộc người. Với 35 tham luận đến từ 13 chi đoàn thuộc Viện KHXH Việt Nam. Ngoài ra còn có sự tham gia viết bài của Chi đoàn Đại Học Khoa học xã hội và nhân văn và Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch.

 

 

Ở chủ đề 1, các tham luận đã nêu lên vai trò của di sản và thực trạng bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập; cách ứng sử của trí thức đối với di sản. Chủ đề văn hóa đã nhận được nhiều tham luận nhất (15 tham luận), trong đó thực trạng lễ hội, lối sống thị dân Hà Nội, văn hóa đọc của người Hà Nội…đã được các đại biểu thảo luận. Chủ đề về ngôn ngữ cũng có nhiều tham luận đưa ra vấn đề thiết thực hiện nay đó là chuẩn mực ngôn ngữ trên báo chí, ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay. Chủ đề 4 thảo luận vấn đề tôn giáo - tộc người và việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử như thế nào trong bối cảnh hội  nhập.

 

Nguyễn Văn Bảo

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.