Hội thảo "Tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hoá đền vua Mây (thờ các vị thần hoàng) làng Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

19/12/2012
Ngày 18-12-2012, tại Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu-Quốc tử giám, Viện Sử học phối hợp với Ban liên lạc đồng hương xã Đại Đê tổ chức Hội thảo khoa học: Tôn tạo và phát huy giá trị văn hoá đền vua Mây làng Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

 

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 22 bản báo cáo tham luận của các tác giả là Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, các nhà nghiên cứu ở các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học ở Trung ương và các địa phương.

 

Các tham luận và các ý kiến thảo luận tập trung vào hai nội dung chính:

 

1. Khái quát lịch sử hình thành làng Đại Đê, trong đó tập trung vào mốc thời gian thành lập làng; tên gọi của làng, quá trình xây dựng và phát triển làng.

 

2. Di tích văn hoá đền vua Mây, trong đó tập trung phân tích và đánh giá về xuất xứ tên gọi và hiện trạng đền vua Mây; các vị Thành hoàng làng được thờ trong đền vua Mây.

 

Ban tổ chức Hội thảo dâng hương tại Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu-Quốc tử giám

 

 

Ông Trần Văn Tự, Chủ tịch UBND xã Đại An đọc báo cáo tại Hội thảo

 

 

Đoàn Chủ tịch Hội thảo

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.