Hội thảo khoa học Quốc tế “Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào - Thực tiễn và bài học lịch sử”

09/11/2012

 

Việt Nam - Lào được hình thành trên cơ sở sự liên minh chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, được tôi luyện, thử thách trong phong trào cách mạng đầy khó khăn, hy sinh, gian khổ, trên tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Hội thảo lần này là dịp tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và Chủ tịch Xu Pha Nu Vông- những vị lãnh tụ đã đặt nền móng, vun đắp mối tình đoàn kết và liên minh chiến đấu đặc biệt giữa Lào và Việt Nam; tưởng nhớ các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các bộ tộc Lào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ tình nguyện quốc tế là quân tình nguyện Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.  

Hội thảo cũng là dịp để hai nước trao đổi những nội dung sâu sắc về tình đoàn kết liên quân chiến đấu Lào-Việt Nam; Quân đội hai nước tiếp tục phát huy, nâng cao tình đoàn kết liên minh chiến đấu lên tầm cao mới, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn; đúc rút những bài học, kinh nghiệm quý giá cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới của hai nước; là kho tàng tư liệu quý báu để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

PV

PV

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.