Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không-Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”

09/12/2012

Gần 70 tham luận trong Hội thảo đã làm rõ các vấn đề quan trọng của chiến thắng như: Bối cảnh chung trong nước, quốc tế và tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau cuộc tiến công chiến lược năm 1972, âm mưu, thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ trước khi ký Hiệp định Pari; Nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không đó là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tinh thần chiến đấu kiên cường, mưu trí, sự linh hoạt, sáng tạo của bộ đội Phòng không-Không quân, quân dân miền Bắc, đặc biệt là quân dân Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng. Một số tham luận còn khẳng định Chiến thắng Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không là một trong 10 trận đánh lịch sử, một trong ba trận quyết chiến chiến lược diễn ra tại Thăng Long-Hà Nội trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

 

Mai Huyền

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.