Tọa đàm khoa học quốc tế: “Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay”

06/12/2012

 

Các nhà khoa học đã trình bày và thảo luận tại 4 phiên với 4 chủ đề: Tôn giáo và xã hội Việt Nam hiện nay; Các hướng tiếp cận lý thuyết; Tôn giáo với kinh tế, văn hóa; Tôn giáo và cá nhân; Đời sống tôn giáo và xã hội. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng trình bày về vai trò, giá trị nhân văn và những đóng góp của tôn giáo trong đời sống kinh tế và xã hội Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa. Một số ý kiến khác cũng đặt ra vấn đề cần phải tiến hành những cuộc đối thoại liên tôn giáo hướng tới mục tiêu phát triển một xã hội hài hòa.    

Hồng Hà

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.