Hội thảo khoa học “Về sự kiện các chiến sĩ cách mạng tổ chức vượt ngục Côn Đảo ngày 12-12-1952”

12/12/2012

 

54 tham luận của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, các cựu tù chính trị Côn Đảo và nhân chứng lịch sử đã tập trung làm nổi bật ý nghĩa, giá trị, kinh nghiệm của cuộc vũ trang nổi dậy tự giải phóng và vượt ngục Côn Đảo. 

Ngày 12-12-1952, những tù nhân chính trị bị giam cầm tại nhà ngục Côn Đảo dưới sự lãnh đạo của Đảo ủy Côn Đảo đã thực hiện kế hoạch nổi dậy, cướp vũ khí địch và tổ chức vượt ngục Côn Đảo. Cuộc vượt ngục thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo xây dựng kế hoạch, đề ra phương án vũ trang, đẩy mạnh công tác binh vận, dân vận xây dựng khối đại đoàn kết giữa tù chính trị, tù thường, binh lính, vai trò trực tiếp chỉ huy cuộc nổi dậy…

Cuộc vượt ngục cách đây 60 năm là cuộc vũ trang nổi dậy để tự giải phóng của các chiến sĩ cách mạng tù chính trị Côn Đảo có quy mô lớn nhất trong lịch sử 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo. 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.