Hội thảo Quốc gia: Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và triển vọng

12/12/2012

 

Tiểu ban 1: Hợp tác Biển Đông: Những vấn đề lịch sử: Các tham luận trong tiểu ban đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 56 bản đồ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, do người phương Tây ghi chép, đều thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, những bản đồ này cũng chỉ ra, đảo xa nhất thuộc lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam. Hơn nữa, ghi chép trong bản đồ của người phương Tây cũng trùng khít với mục địa lý chí khảo cứu trong chính sử của Trung Hoa từ thời Hán đến nhà Thanh… 

Tiểu ban 2: Hợp tác Biển Đông: Thực trạng và triển vọng: Các báo cáo tập trung thảo luận về: Sự thay đổi môi trường địa chiến lược của Biển Đông liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc; vai trò của các nước trong tranh chấp ở Biển Đông như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN; triển vọng giải quyết xung đột ở Biển Đông; quan điểm của Việt Nam. Các ý kiến đều thống nhất: Việt Nam phải tăng cường hợp tác, tận dụng khả năng tư vấn, hỗ trợ tri thức, công nghệ của cộng đồng quốc tế, tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế… tranh thủ sự đồng tình quốc tế. Nhưng cần thừa nhận Trung Quốc hiện là động lực chủ yếu cho sự phát triển của Đông Nam Á và ASEAN vì vậy cần tiếp tục đảm bảo hoà bình và ổn định...

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.