Hội thảo khoa học quốc tế: “Tổ chức và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhân dân”

01/01/2013

Các tham luận trình bày trong hội thảo nhấn mạnh đến: Tầm quan trọng, ý nghĩa, giá trị của tài liệu lưu trữ nhân dân và tình hình lưu trữ tài liệu của các cá nhân, gia đình, dòng họ, đình chùa, làng xã và cộng đồng…, ví như: Di sản của các nhà khoa học và vấn đề lưu trữ lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học ở Việt Nam, (PGS.TS. Nguyễn Văn Huy); Lưu trữ gia đình, dòng họ - Tư liệu tin cậy để nghiên cứu lịch sử địa phương, (TS. Trần Hoàng)… Các tham luận cũng đã công bố và trao đổi những kết quả khảo sát, nghiên cứu về tài liệu lưu trữ nhân dân trong thực tế ở Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, như: Tài liệu lưu trữ tư nhân trong các cộng đồng ở Nhật Bản - Thách thức từ quá khứ, hiện tại đến tương lai (PGS. Yuichi Aohi); Quá trình hiện đại hóa của Hàn Quốc qua những câu chuyện cuộc đời truyền miệng của phụ nữ (GS. Chung, Yeon-Kyoung)… Bên cạnh đó, các tham luận cũng tập trung chia sẻ kinh nghiệm, những giải pháp và một số đề xuất cho vấn đề tổ chức và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhân dân

Phạm Thị Hồng Hà

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.