Hội thảo khoa học: Tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa đền vua Mây (thờ các vị thần hoàng) làng Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

01/01/2013

 

Ban tổ chức đã nhận được 22 báo cáo của các nhà khoa học và được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất: Khái quát lịch sử hình thành làng Đại Đê (4 tham luận): Lịch sử hình thành và phát triển làng Đại Đê trước năm 1945 (PGS-TS. Nguyễn Thị Phương Chi); Từ điều ước nghi thức các lễ tiết đến tục lệ-hương ước cải lương xã Đại Đê, tổng An Cự, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (PGS-TS. Vũ Duy Mền); Các dòng họ làng Đại Đê với việc xây dựng và tôn tạo đền vua Mây (Phạm Như Thơm); Tư liệu Hán Nôm về làng Đại Đê hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Vũ Việt Bằng). Phần thứ hai: Di tích lịch sử văn hóa đền vua Mây, có thể nêu một số báo cáo như: Đền vua Mây của làng Đại Đê: Quá khứ, hiện tại và các giải pháp cho tương lai (GS.NGND. Vũ Trung Tạng, Trần Văn Tự); Nguồn gốc và hoạt động của Sứ quân Phạm Bạch Hổ trong lịch sử thế kỷ X (PGS.TS. Nguyễn Danh Phiệt); Danh tướng Phạm Bạch Hổ-Những cống hiến trên lĩnh vực quân sự (PGS.TS. Lê Đình Sĩ); Tìm hiểu giá trị của tấm bia cổ ở đền vua Mây, làng Đại Đê, huyện Vụ Bản, Nam Định (PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí); Đền đức thánh Mây ở làng Vọng

Doanh và làng Sở Trung, huyện Ý Yên (PGS.TS. Tạ Ngọc Liễn); Một số nét về đền vua Mây thờ Sứ quân Phạm Bạch Hổ (thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên) (PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ); Di tích thờ Phạm Bạch Hổ ở Hưng Yên (Nguyễn Thanh Bình)…

P.V

P.V

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.