Sinh hoạt khoa học: “Chia sẻ một vài kinh nghiệm học tập và nghiên cứu tại Đại học Sydney-Australia”

12/04/2013
Sinh hoạt khoa học: “Chia sẻ một vài kinh nghiệm học tập và nghiên cứu tại Đại học Sydney-Australia”

 

 

 

Thạc sĩ Võ Phương Thúy - cán bộ Viện Sử học, hiện đang học tập và nghiên cứu tại Khoa Lịch sử, Trường Nghiên cứu Lịch sử và Triết học - Đại học Sydney (Australia). Trong thời gian về Việt Nam lấy tư liệu và nghiên cứu thực địa, Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Sử học đã mời đồng chí Võ Phương Thúy trình bày với Chi đoàn một vài kinh nghiệm học tập và nghiên cứu tại Đại học Sydney-Australia.       

 

 

 

 

Buổi sinh hoạt khoa học diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2013 tại Viện Sử học. Tham dự buổi sinh hoạt có PGS-TS. Đinh Quang Hải - Phó Viện trưởng Viện Sử học, PGS-TS. Tạ Thị Thúy, cùng đông đảo các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn.

Trong nội dung thuyết trình, đồng chí Võ Phương Thúy tập trung vào 3 nội dung là:

 

- Kinh nghiệm apply học bổng;

 

- Học tiếng Anh như thế nào?;

 

- Thực tế học tập, nghiên cứu tại Đại học Sydney.   

 

 

Buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi, ngoài hai nội dung là kinh nghiệm apply học bổng và học tiếng Anh như thế nào?, đã được nhiều đoàn viên đặt câu hỏi, thảo luận, thì nội dung thứ ba đặc biệt được nhiều người quan tâm. Trong đó, tập trung nhiều câu hỏi liên quan đến phương pháp nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu và tình hình nghiên cứu lịch sử Việt Nam ở Australia…đã được gửi tới thuyết trình viên.   

 

 

Thời gian gần đây, Chi đoàn Viện Sử học đã mời nhiều cán bộ có kinh nghiệm nghiên cứu trong cơ quan thuyết trình và trao đổi với đoàn viên, thanh niên, đây là một hoạt động hữu ích cần được tổ chức thường xuyên hơn nữa.   

 

 

 

Danh Huấn - Hoàng Nam

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.