Hội thảo Khoa học: “Cao Lỗ - Danh tướng thời dựng nước”

01/02/2013
Sáng ngày 16-1-2013, Hội thảo khoa học: “Cao Lỗ- Danh tướng thời dựng nước” đã diễn ra tại Hà Nội, do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự. Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh đến hình ảnh tướng quân Cao Lỗ, người anh hùng, biểu tượng dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.     

     

Cao Lỗ vương là tướng tài của An Dương Vương, đã giúp vua dựng nên nhà nước Âu Lạc, đã hiến kế với nhà vua dời đô xuống đồng bằng và giúp vua xây dựng thành Cổ Loa. Là người chế ra Nỏ liên châu - “nỏ thần”, “bắn một phát giết hàng vạn người, bắn ba phát giết đến ba vạn người” (theo Nam Việt chí). Cao Lỗ là người kiên quyết chống ngoại xâm, có tầm xét đoán tinh tường thấy rõ âm mưu của Triệu Đà, đã từng khuyên can nhà vua không được mắc mưu kẻ thù. Nhưng, mặc dù đã có thành Cổ Loa kiên cố, mũi tên đồng Cổ Loa lợi hại, quân đội đông được huấn luyện tốt, lại có những tướng tài, trung thành như Cao Lỗ nhưng chỉ vì sai lầm của An Dương Vương, mất cảnh giác với đối phương, không lắng nghe lời khuyên của bầy tôi trung thành, nên để nước Âu Lạc bại vong, đất nước rơi vào cảnh đại họa hơn nghìn năm Bắc thuộc.     

           

GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLSVN nêu rõ: Hội thảo không chỉ tôn vinh tên tuổi và những cống hiến của danh tướng Cao Lỗ mà còn để lại bài học về nhận thức kẻ thù xâm lược, về sử dụng người hiền tài, biết lắng nghe ý kiến của trung thần, phát huy sức mạnh của nhân dân, về chiến lược, chiến thuật tổ chức kháng chiến bảo vệ đất nước trong lịch sử dân tộc.

 

Nhật Minh

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.