Hội thảo khoa học Quốc tế: Hiệp định Paris 1973: 40 năm nhìn lại

01/02/2013
Ngày 17-1-2013, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Hiệp định Paris 1973: 40 năm nhìn lại”.

 

Sau thảo luận bàn tròn nhân chứng, hội thảo cũng đã thảo luận ở các phiên: Tiến trình tiến tới Hiệp định Paris 1973; Quan điểm của Việt Nam và Hoa Kỳ; Quan điểm của các quốc gia khác. Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính: Bối cảnh lịch sử và tương quan lực lượng giữa hai bên dẫn đến Hội nghị và Hiệp định Paris; Lợi ích của các nước lớn trong tiến trình của Hiệp định Paris; Kết quả và tầm vóc của Hiệp định Paris trong thắng lợi của Việt Nam và lực lượng hoà bình trên thế giới.   

 

Các tham luận và ý kiến phát biểu của các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam tại Hội thảo đều khẳng định Hiệp định Paris là biểu tượng của tinh thần “Không gì quý hơn độc lập, tự do” của nhân dân Việt Nam, là sự kiện lịch sử có tầm vóc quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ và gian khổ của nhân dân ta. Các tham luận, ý kiến phát biểu đã nêu ra những kinh nghiệm và bài học thiết thực về ngoại giao trong việc giải quyết các mâu thuẫn, xung đột và chiến tranh cục bộ ở khu vực và quốc tế hiện nay.

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.