Hội thảo khoa học “Lê Đại Cang - Tấm gương kẻ sĩ”

01/02/2013
Ngày 9-1-2013, tại Thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Viện Sử học và UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo khoa học “Lê Đại Cang - Tấm gương kẻ sĩ”.

 

Đông đảo các nhà sử học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ… trong nước, các học giả, nhà nghiên cứu, quản lý trong tỉnh đã đến dự. Hơn 30 tham luận được trình bày tại hội thảo.

 

 Lê Đại Cang sinh năm 1771 tại làng Luật Chánh, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định), tự là Thống Thiện, hiệu là Kỳ Phong. Ông bắt đầu làm Tri huyện Tuy Viễn từ năm đầu vua Gia Long (1802), sau, trải các chức Thiêm sự Bộ binh, giữ việc từ chương ở Bắc Thành; Cai bạ ở Quảng Nam; Hữu Thị lang Hình bộ, Thự hữu tham tri Hình bộ; Hữu tham tri Hình bộ, phụ trách việc xét án, quản lý đê chính, rồi kiêm Hình tào Bắc Thành, được quyền giữ ấn triện Tổng trấn Bắc Thành. Sau đó, thăng từ Hữu Tham tri Hình bộ lên thự Binh bộ Thượng thư, làm Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên lĩnh Tuần phủ Sơn Tây, rồi, quyền kiêm lĩnh cả ấn quan phòng Tổng đốc Hà - Ninh. Tổng đốc An - Hà (An Giang- Hà Tiên) được lĩnh ấn “Bảo hộ Chân Lạp quốc”. Cuối đời, Ông giữ chức thự Bố chính sứ Hà Nội. Tuy nhiên, trong cuộc đời Ông cũng có lúc bị giáng xuống làm lính khiêng võng.

 

Trong thời gian phụ trách đê chính ở Bắc Thành, Lê Đại Cang đã xây dựng mới 11 công trình trị thủy, sửa chữa 7 công trình khác, tất cả đều là những công trình quy mô.

 

Một cuộc đời 76 tuổi, trong đó 40 năm cống hiến cho đất nước và triều đình nhà Nguyễn, trải qua 3 đời vua: Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị với những thăng trầm khó tưởng nhưng Lê Đại Cang luôn thể hiện chí khí hiên ngang của một kẻ sĩ, tận tụy phục vụ đất nước.

 

Từ trước đến nay, Lê Đại Cang chưa được chú ý nghiên cứu nhiều, nội dung Hội thảo không chỉ cung cấp đầy đủ những tư liệu về Lê Đại Cang mà quan trọng là làm sáng rõ cuộc đời và sự nghiệp, công tích của Ông đối với đất nước.

 

                                                                    Văn Phương

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.