Hội thảo quốc tế: Bảo tồn và phát huy các Di sản văn hóa tại Đài Loan

22/05/2013
Trong 2 ngày (từ ngày 18-5 đến ngày 20-5-2013) tại trường Đại học Quốc lập Thành Công, Đài Nam, Đài Loan đã diễn ra Hội thảo Quốc tế về Nghiên cứu so sánh Nhân văn Đài Việt lần thứ hai và Hội thảo Quốc tế Chữ La-tinh Đài Loan lần thứ sáu.

 

Chủ đề Hội thảo là Bảo tồn và phát huy các Di sản văn hóa, phạm vi các đề tài tập trung vào 10 vấn đề chính:

 

1. Quá trình tham gia bầu chọn và hiện trạng duy trì phát triển của các Di sản văn hóa Thế giới ở Việt Nam.

 

2. Chữ Peh-oe-ji Đài Loan (Chữ La-tinh Giáo hội) được bầu chọn là Di sản văn hóa thế giới.

 

3. Những cống hiến của Mục sư Wiliam Campell và Mục sư Thomas Bacrclay với sự phát triển của chữ Peh-oe-ji Đài Loan.

 

4. So sánh quá trình vận động sử dụng chữ La-tinh ở Việt Nam và Đài Loan.

 

5. So sánh về quá trình lịch sử chống thực dân của Việt Nam và Đài Loan.

 

6. So sánh về ngôn ngữ, văn học của Việt Nam và Đài Loan.

 

7. So sánh về phong tục. tập quán, văn hóa, xã hội Việt Nam và Đài Loan.

 

8. So sánh về chế độ giáo dục Việt Nam và Đài Loan.

 

9. Nghiên cứu về dân tộc thiểu số và tân cư dân ở Việt Nam và Đài Loan.

 

10. Các vấn đề khoa học xã hội khác.

 

Với 74 báo cáo tham luận của Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học đến từ các Trường Đại học Tổng hợp Copenhagen (Đan Mạch), Đại học tổng hợp Amsterdam, Đại học Tổng hợp Leiden (Hà Lan), Đại học Tổng hợp Osaka, Đại học Kanazawa, Đại học Kansai  (Nhật Bản), Đại học Tổng hợp Quốc gia Singapore, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Ba Lan, các Viện nghiên cứu và các trường Đại học của Việt Nam như Viện Sử học, Viện Ngôn ngữ học,Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Từ điển học và Bách khoa thư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Vinh, các Trường Đại học và Viện nghiên cứu của Đài Loan như Đại học Quốc lập Thành Công, Đại học Cao Hùng, Đại học Hoa Liên, Đại học khoa học và công nghệ ...

 

Nội dung các báo cáo tham luận và các ý kiến thảo luận tại các Tiểu ban đã làm sáng tỏ được nhiều nội dung quan trọng về các kết quả nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Đài Loan trên các lĩnh vực sử học, dân tộc học, văn hóa và ngôn ngữ học. Các báo cáo khoa học của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đã nêu bật được quá trình bảo tồn và phát huy thành công các giá trị lịch sử và văn hóa của Việt Nam; đồng thời chia sẻ với sự quan tâm của nhà khoa học Đài Loan trong việc cần thiết và cấp bách có các giải pháp để bảo tồn và phát triển chữ La-tinh Đài Loan ở Đài Loan hiện nay. Hội thảo đã thu được kết quả tốt đẹp và đã đặt ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp nghiên cứu giữa các nhà khoa học Đài Loan và quốc tế trong tương lai.

 

PGS.TS Đinh Quang Hải

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.