Hội thảo khoa học "Sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Văn Thành với lịch sử dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX"

22/04/2014
Ngày 24-12-2013, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, dòng họ Nguyễn Quận Công phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học tổ chức Hội thảo khoa học: Sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Văn Thành với lịch sử dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX

Ngày 24-12-2013, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, dòng họ Nguyễn Quận Công phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học tổ chức Hội thảo khoa học: Sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Văn Thành với lịch sử dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX

 

Nguyễn Văn Thành (1758-1817) quê tại Quảng Điền, phủ Thừa Thiên (Huế). Ông là một viên tướng đắc lực của Nguyễn Ánh. Tháng 9-1802, sau khi thu phục được miền Bắc, Nguyễn Ánh cử Nguyễn Văn Thành giữ chức Tổng trấn Bắc thành,thời gian này, ông đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước: tu bổ Quốc Tử Giám và xây dựng Khuê Văn Các (1805), Cột cờ Hà Nội (1805), xây dựng và nâng cấp chợ Đồng Xuân, biên soạn bộ Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long) (1812), Hương đảng luật lệ, chấn hưng việc học tập và thi cử tại Bắc thành. Hội thảo kiến nghị nên đặt tên ông cho một đường phố tại Hà Nội.

Mai Huyền

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.