Hội thảo khoa học quốc tế Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

06/05/2014

Hội nghị được chia làm 3 phiên chính: Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của ý chí và sức mạnh Việt Nam; Quốc tế với chiến thắng Điện Biên Phủ; Tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn 20 trong số 52 báo cáo đã được trình bày tại hội nghị. Các báo cáo tập trung phân tích, làm rõ vai trò, vị trí của Điện Biên Phủ trong chiến lược của thực dân Pháp cũng như đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

 

Các báo cáo cũng nêu bật tinh thần quyết chiến quyết thắng, sự hy sinh anh dũng và đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang, lực lượng dân công và nhân dân cả nước; sự ủng hộ của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới cho chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới. 

 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ-đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là thắng lợi to lớn nhất của Quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi này đã tạo một bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của Cách mạng Việt Nam, đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Miền bắc được giải phóng, bắt tay vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo cơ sở hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi, mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam.

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.