Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lịch sử Việt Nam

11/07/2014

Ngày 10 tháng 7 năm 2014, chi đoàn Viện Sử học đã tổ chức tọa đàm khoa học với nội dung: Một số vấn đề lịch sử Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học, Trưởng phòng Nghiên cứu Lịch sử địa phương và chuyên ngành đã có bài trao đổi Một số vấn đề về lịch sử Việt Nam. Các nội dung được đề cập là: việc chọn mốc để phân kỳ lịch sử,  việc đánh giá lại một số sự kiện và nhân vật lịch sử trên cơ sở những cứ liệu mới, vấn đề Nam tiến trong lịch sử v.v…

 

                                                        

 

Những vấn đề do PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ trình bày đã thu hút sự quan tâm của các cán bộ Viện Sử học, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ. Nhiều câu hỏi về việc phân kỳ lịch sử, việc sử dụng sử liệu và các nguồn sử liệu cũng như các quan điểm mới về đánh giá các sự kiện, nhân vật đã được đặt ra và trao đổi rất sôi nổi. Đây là hoạt động khoa học thiết thực nhằm nâng cao khả năng, học hỏi nghiên cứu của các đoàn viên thanh niên.

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.