Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển” và Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 (12/01/2022)

Cách đây tròn 550 năm, vào năm 1471, vua Lê Thánh Tông thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam - đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt, danh xưng Quảng Nam ra đời từ đây. Với sứ mệnh lịch sử thiêng liêng của mình, Quảng Nam luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững (11/01/2022)

Thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, nền văn hóa nước ta ngày càng phát huy mạnh mẽ bản sắc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để định hình nên nền văn hóa mới Việt Nam mang đậm cốt cách dân tộc, tính dân chủ, tiên tiến và nhân văn. Website Viện Sử học trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã đăng trên: quochoi.vn.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 là 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2021 (10/01/2022)

10 sự kiện đã được lựa chọn thuộc 6 lĩnh vực: cơ chế chính sách, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nghiên cứu ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học, hội nhập quốc tế. Theo đó, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”, đã được vinh dự bình chọn là 1 trong 10 sự kiện khoa học công nghệ tiêu biểu của namw 2021.

Hội thảo khoa học “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay” (02/01/2022)

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm tri ân những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (01/01/2022)

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn (12/12/2021)

Nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm (05/12/2021)

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011).

Hội thảo khoa học quốc tế “Kho tư liệu ảnh EFEO lưu trữ tại thư viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (04/12/2021)

Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu về kho ảnh ở nhiều khía cạnh: lưu trữ, bảo quản, số hóa, đánh giá giá trị tư liệu và tiềm năng nghiên cứu; đồng thời hy vọng mở ra cơ hội hợp tác quốc tế đối với các hoạt động trên với các đối tác để chia sẻ và lan tỏa tri thức, di sản mà thế hệ trước đã để lại.

Trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ 22 năm 2021 (03/12/2021)

Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ 22 năm 2021 đã trao cho 6 cá nhân, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Đây là những Luận án Tiến sĩ Sử học đã bảo vệ đạt kết quả xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trong cả nước. Viện Sử học có 3 cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Sử học lần này, trong đó có 1 giải Nhì và 2 giải Ba.

Hội thảo khoa học: Phiên chợ Âm Dương-Giá trị Lịch sử, Văn hóa (02/12/2021)

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại Thành phố Bắc Ninh. UBND Tp. Bắc Ninh, Viện Sử học và Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: Phiên chợ Âm Dương-Giá trị Lịch sử, Văn hóa. Thông qua Hội thảo, lấy làm cơ sở khoa học để phục hồi lễ hội này.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.