Trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ 21 năm 2020 (01/01/2021)

Tại buổi lễ, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật cũng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm và toạ đàm khoa học “Phạm Thận Duật và một Việt Nam ở giữa các đường biên”, nhân Kỷ niệm 135 năm ngày mất Danh nhân Phạm Thận Duật.

Hội thảo khoa học Quốc tế: “10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long” (01/01/2021)

Tại Di tích Hoàng thành Thăng Long, ngoài một số kiến trúc hiện hữu trên mặt đất như di tích Cột Cờ, Đoan Môn, Thềm rồng Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cửa Bắc... còn số lượng lớn các dấu tích kiến trúc xuất lộ qua khai quật khảo cổ học hiện đang bảo tồn tại chỗ...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (01/01/2021)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Viện Sử học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Website Viện Sử học trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của Hội nghị

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam” (01/01/2021)

Cách đây 80 năm, ngày 23/11/1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra đã làm rung chuyển chính quyền cai trị của thực dân Pháp và tay sai ở Nam Kỳ, trở thành tiếng súng báo hiệu cho sự thắng lợi tất yếu của cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc...

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (01/01/2021)

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, VIện Sử học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2002. Website Viện Sử học trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của Hội nghị này.

Viện Sử học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020 (02/12/2020)

Từ ngày 15/11 đến 28/11/2020, tại Hội trường Viện Sử học, Hội đồng khoa học Viện Sử học đã tổ chức nghiệm thu 24 nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2020. Năm 2020, Viện Sử học thành lập mỗi một đề tài một hội đồng nghiệm thu riêng.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận bản thảo Bộ Lịch sử Việt Nam (01/12/2020)

Đề án khoa học xã hội cấp quốc gia “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” là một đề án có tầm quan trọng đặc biệt, được Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo. Bộ KH giao Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Quỹ) tổ chức thực hiện Đề án.

Hội thảo khoa học: Phát huy giá trị di tích và lễ hội các di tích cấp quốc gia đền Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và Tứ trấn thành Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (01/12/2020)

Hội thảo góp phần nhận diện các yếu tố thiếu bền vững, nguyên nhân và đưa ra những định hướng, giải pháp hữu hiệu cho việc bảo tồn phát huy giá trị các di tích cấp quốc gia, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch, phát triển du lịch Lạng Sơn tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Hội thảo khoa học: “Từ Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 90 năm nhìn lại một chặng đường" (10/11/2020)

Mặt trận Dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/1930. Trải qua 90 năm với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay...

Hội thảo quốc tế “Hiện trạng và tiềm năng khai thác, nghiên cứu Kho tư liệu Nhật Bản cổ lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam" (06/11/2020)

Với mong muốn đưa Kho tư liệu Nhật Bản cổ vào đời sống, phục vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trong nhiều năm qua, Viện thông tin đã xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thư mục và trong giai đoạn 2014-2018. Qua khảo cứu ban đầu, Viện Thông tin Khoa học xã hội và các chuyên gia Nhật Bản cùng thống nhất đánh giá về giá trị của nguồn tư liệu, chỉ ra được một số tài liệu quý thâm chí không còn được lưu trữ ở Nhật Bản và khẳng định cần có sự tham gia của các nhà chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực liên quan của tư liệu, có đủ khả năng để đánh giá, khai thác, nghiên cứu kho tư liệu rất có giá trị này.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.