Viện Sử học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020 (02/12/2020)

Từ ngày 15/11 đến 28/11/2020, tại Hội trường Viện Sử học, Hội đồng khoa học Viện Sử học đã tổ chức nghiệm thu 24 nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2020. Năm 2020, Viện Sử học thành lập mỗi một đề tài một hội đồng nghiệm thu riêng.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận bản thảo Bộ Lịch sử Việt Nam (01/12/2020)

Đề án khoa học xã hội cấp quốc gia “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” là một đề án có tầm quan trọng đặc biệt, được Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo. Bộ KH giao Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Quỹ) tổ chức thực hiện Đề án.

Hội thảo khoa học: Phát huy giá trị di tích và lễ hội các di tích cấp quốc gia đền Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và Tứ trấn thành Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (01/12/2020)

Hội thảo góp phần nhận diện các yếu tố thiếu bền vững, nguyên nhân và đưa ra những định hướng, giải pháp hữu hiệu cho việc bảo tồn phát huy giá trị các di tích cấp quốc gia, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch, phát triển du lịch Lạng Sơn tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Hội thảo khoa học: “Từ Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 90 năm nhìn lại một chặng đường" (10/11/2020)

Mặt trận Dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/1930. Trải qua 90 năm với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay...

Hội thảo quốc tế “Hiện trạng và tiềm năng khai thác, nghiên cứu Kho tư liệu Nhật Bản cổ lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam" (06/11/2020)

Với mong muốn đưa Kho tư liệu Nhật Bản cổ vào đời sống, phục vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trong nhiều năm qua, Viện thông tin đã xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thư mục và trong giai đoạn 2014-2018. Qua khảo cứu ban đầu, Viện Thông tin Khoa học xã hội và các chuyên gia Nhật Bản cùng thống nhất đánh giá về giá trị của nguồn tư liệu, chỉ ra được một số tài liệu quý thâm chí không còn được lưu trữ ở Nhật Bản và khẳng định cần có sự tham gia của các nhà chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực liên quan của tư liệu, có đủ khả năng để đánh giá, khai thác, nghiên cứu kho tư liệu rất có giá trị này.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” (03/11/2020)

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu - Đông (1950 - 2020), là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho thắng lợi của Chiến dịch biên giới nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung.

Hội thảo khoa học: ''Ngô Quyền - Vị tổ trung hưng đất nước'' (01/11/2020)

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc; phá tan mưu đồ "đồng hóa" của chủ nghĩa Đại Hán; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - Kỷ nguyên phát triển của quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ, trên đất nước Việt Nam.

Hội thảo trực tuyến “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka: Thành tựu và triển vọng” (02/10/2020)

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Sri Lanka, ngày 22/9/2020, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội thảo trực tuyến “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka: Thành tựu và triển vọng” nhằm đánh giá tổng thể mối quan hệ giữa hai nước, qua đó tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới.

Hội thảo khoa học quốc gia: “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử” (09/09/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 2020), ngày 6/9/2020, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.

Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn” (05/09/2020)

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri tuy không dài nhưng hết sức oanh liệt và rất vẻ vang. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.