Hội thảo khoa học Quốc gia “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - Thực tiễn” (12/05/2020)

V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. V.I.Lênin đã để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ vô cùng quý báu. Cuộc đời và sự nghiệp của V.I.Lênin không chỉ biểu hiện phong phú, sâu sắc về tư tưởng, lý luận mà còn là biểu tượng cao đẹp của một người cộng sản chân chính, mẫu mực...

Tọa đàm: “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến Đại thắng Mùa Xuân năm 1975: Vai trò của Mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30/4” (12/05/2020)

Hiệp định Paris là đỉnh cao của mặt trận ngoại giao Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thể hiện vai trò quan trọng, tích cực và chủ động của mặt trận ngoại giao trong sự phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Trưng bày: "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)" (12/05/2020)

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày gồm 3 phần: - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; - Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); - Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - Cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới" (12/05/2020)

Hội thảo góp phần khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc; góp phần tuyên truyền di sản Hồ Chí Minh ở trong nước và quốc tế...

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “V.I Lênin và thời đại” (12/05/2020)

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ông đã vận dụng sáng tạo và phát triển thành công học thuyết Mác-Ăngghen thành học thuyết Mác-Lênin.

Tòa án Nhân dân Tối cao dựng tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng xét xử (12/05/2020)

Việc dựng tượng đài vua Lý Thái Tông để tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn cho đất nước, dân tộc của các bậc tiền nhân, đặc biệt là công trạng trong lĩnh vực xét xử và tư pháp.

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh” (11/05/2020)

Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930, càng thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng Đảng bộ Cộng sản ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 3-1930, tại bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc), Hội nghị thành lập Đảng bộ Tỉnh được tiến hành, đánh dấu mốc son quan trọng quá trình vận động thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh.

Hội thảo khoa học “Bổ sung, phát triển và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới” (10/05/2020)

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung phân tích bối cảnh, yêu cầu mới trên thế giới và ở Việt Nam đối với việc vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước.

Trưng bày chuyên đề: “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” (08/05/2020)

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người cầm lái vĩ đại đưa con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thắng lợi: cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 1946 - 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo khoa học Quốc gia: "Đảng Cộng sản Việt Nam-Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội" (06/05/2020)

Hội thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận khẳng định những thành tựu về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam...

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.