Trưng bày: "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)" (12/05/2020)

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày gồm 3 phần: - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; - Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); - Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - Cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới" (12/05/2020)

Hội thảo góp phần khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc; góp phần tuyên truyền di sản Hồ Chí Minh ở trong nước và quốc tế...

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh” (11/05/2020)

Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930, càng thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng Đảng bộ Cộng sản ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 3-1930, tại bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc), Hội nghị thành lập Đảng bộ Tỉnh được tiến hành, đánh dấu mốc son quan trọng quá trình vận động thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh.

Hội thảo khoa học “Bổ sung, phát triển và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới” (10/05/2020)

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung phân tích bối cảnh, yêu cầu mới trên thế giới và ở Việt Nam đối với việc vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước.

Trưng bày chuyên đề: “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” (08/05/2020)

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người cầm lái vĩ đại đưa con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thắng lợi: cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 1946 - 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo khoa học Quốc gia: "Đảng Cộng sản Việt Nam-Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội" (06/05/2020)

Hội thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận khẳng định những thành tựu về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam...

Hội thảo “Kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 - 10/2/2020)” (04/05/2020)

Khởi nghĩa Yên Bái bắt đầu nổ ra vào đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10-2-1930, ngoài Yên Bái còn có các địa phương khác, tuy nhiên cuộc khởi nghĩa diễn ra ở Yên Bái là lớn hơn cả, nên thường được gọi là khởi nghĩa Yên Bái. Nghĩa quân chiếm các đồn Pháp ở tỉnh lị Yên Bái. Một bộ phận binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp phản chiến tham gia vào cuộc khởi nghĩa...

Hội thảo Công tác Tạp chí và Xuất bản năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/07/2017)

Theo lệ thường, mỗi năm nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, đồng thời cũng là dịp tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, các Chi hội Nhà báo thuộc Liên Chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm KHXHVN lại họp mặt ôn lại truyền thống và tập trung tổng kết công tác trong một năm qua, đồng thời cùng nhau thảo luận, đề xuất giải pháp và định hướng công tác tạp chí cho một năm mới.

Đề tài Biên niên sự kiện Lịch sử Việt Nam tập I đi khảo sát tại Trung Quốc (03/05/2017)

Trong các ngày từ ngày 11 đến 18 tháng 4 năm 2017, Đề tài Biên niên sự kiện Lịch sử Việt Nam tập I (Thời nguyên thủy đến 1400), của Đề án Khoa học xã hội cấp Quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia) Nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam, do TS. Trương Thị Yến làm chủ nhiệm và PGS-TS. Vũ Duy Mền chủ biên, đã đi khảo sát tại Trung Quốc.

Lễ tuyên dương và trao thưởng Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 (02/05/2017)

Sáng ngày 28/4/2017, tại nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam (PTSHVN) đã tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng cho 134 em học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2017

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.