Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo” (12/02/2022)

Ngày 9/02/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo”, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2022).

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê và công nhận 2 bảo vật quốc gia (11/02/2022)

Trong giai đoạn 2017-2020, Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ)” đã được khai quật và nghiên cứu. Nhiều di tích kiến trúc tôn giáo, di tích cư trú, kênh cổ được xuất lộ cùng hàng ngàn hiện vật khảo cổ được tìm thấy đã góp phần phục dựng diện mạo đô thị cổ và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân cổ Óc Eo.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giàu tính lý luận và thực tiễn (06/02/2022)

Với hơn 460 trang, 29 bài viết, bài phát biểu, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại,...

Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển” và Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 (12/01/2022)

Cách đây tròn 550 năm, vào năm 1471, vua Lê Thánh Tông thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam - đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt, danh xưng Quảng Nam ra đời từ đây. Với sứ mệnh lịch sử thiêng liêng của mình, Quảng Nam luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững (11/01/2022)

Thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, nền văn hóa nước ta ngày càng phát huy mạnh mẽ bản sắc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để định hình nên nền văn hóa mới Việt Nam mang đậm cốt cách dân tộc, tính dân chủ, tiên tiến và nhân văn. Website Viện Sử học trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã đăng trên: quochoi.vn.

Hội thảo khoa học “Kinh đô Vạn Lại-Yên Trường trong lịch sử Vương triều Lê” (11/01/2022)

Vạn Lại - Yên Trường là trung tâm chính trị của Vương triều Lê Trung hưng giai đoạn ở Thanh Hóa trước khi về Thăng Long năm 1592. Đến nay, di tích đã bị phá hủy, chỉ còn lại một số di vật rải rác và các dấu vết nền móng dưới mặt đất. Với những giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu gắn với một giai đoạn lịch sử của đất nước, ngày 4-5-1995, di tích đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cần được bảo vệ và phát huy tác dụng.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 là 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2021 (10/01/2022)

10 sự kiện đã được lựa chọn thuộc 6 lĩnh vực: cơ chế chính sách, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nghiên cứu ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học, hội nhập quốc tế. Theo đó, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”, đã được vinh dự bình chọn là 1 trong 10 sự kiện khoa học công nghệ tiêu biểu của namw 2021.

Hội thảo khoa học “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay” (02/01/2022)

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm tri ân những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (01/01/2022)

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn (12/12/2021)

Nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.