Chỉ đạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về tăng cường công tác chống dịch Covid-19

12/08/2021
Đến ngày 23/8/2021, Hà Nội đã trải qua 2 đợt thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn Thành phố. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng và Chính phủ, cũng như UBND Tp Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam luôn theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, qua đó chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị trực thuộc, nhằm góp phần cùng Hà Nội và cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Website Viện Sử học trân trọng đăng tải công văn chỉ đạo mới nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới các đơn vị trực thuộc.

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.