Vĩnh biệt Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh Phiệt

12/08/2021
Do tuổi cao, sức yếu, PGS.TS Nguyễn Danh Phiệt đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021 (tức ngày 16 tháng 7 Âm lịch) tại nhà riêng, số 44, phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.

 

PGS.TS Nguyễn Danh Phiệt (1932-2021)

 

PGS.TS Nguyễn Danh Phiệt, sinh ngày 5 tháng 12 năm 1932, tại xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông về công tác tại Viện Sử học từ năm 1956, tại Ban Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại. Và được giao các trọng trách như: Phó Ban Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại (1981-1986) (nay là Phòng Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại), rồi Trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại (1986-1989). Sau đó, ông được giao giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1989-1995). Ông nhận học vị Tiến sĩ vào năm 1989, đến năm 1991, ông được phong Phó Giáo sư Sử học vào năm 1991. Một số nghiên cứu riêng của ông như: Nhà Đinh dẹp loạn và dựng nước, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990; Hồ Quý Ly, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997. Ngoài ra, ông còn có nhiều sách viết chung cùng hàng chục nghiên cứu riêng công bố trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành. Trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, từ năm 1976-2006, ông đã công bố 32 bài viết.    

            

Do tuổi cao, sức yếu, PGS.TS Nguyễn Danh Phiệt đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021 (tức ngày 16 tháng 7 Âm lịch) tại nhà riêng, số 44, phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.        

        

Lễ truy điệu và đưa tang PGS.TS Nguyễn Danh Phiệt tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố Hà Nội, số 125 Phùng Hưng, Hà Nội, từ 13 giờ đến 14 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (tức ngày 17 tháng 7 Âm lịch). Hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội cùng ngày.  

  

Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình!     

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.