Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”

12/08/2021
Đồng chí Võ Văn Tần (1891-1941), là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, tấm gương tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, suốt đời vì dân, vì nước, hiến dâng trọn đời mình, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

 

Ngày 26-8-2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (1891-2021), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Long An.       

 

 

Đồng chí Võ Văn Tần sinh năm 1891 tại làng Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay là xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Năm 1923, đồng chí đã tham gia cuộc đấu tranh của nông dân làng Đức Hòa phản đối chế độ sưu thuế nặng nề của thực dân Pháp. Cuối năm 1926, đồng chí tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 11-1929, đồng chí trở thành đảng viên của An Nam Cộng sản Đảng. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí Võ Văn Tần đã trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng. Trong những năm 1930-1932, đồng chí Võ Văn Tần được phân công đảm nhiệm các cương vị: Bí thư Chi bộ Đảng làng Đức Hòa, Bí thư Quận ủy Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn, Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Tháng 11-1935, đồng chí được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ. Tháng 3-1937, đồng chí được chỉ định làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ và được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3-1938, đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Đến Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng. Tháng 4-1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt. Ngày 28-8-1941, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

 

 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 40 tham luận, bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, đã tập trung phân tích, làm sáng rõ các vấn đề: Đồng chí Võ Văn Tần - người chiến sĩ cộng sản tiên phong thời kỳ xây dựng Đảng; nhà lãnh đạo tiền bối tài năng của Đảng, có những cống hiến to lớn với công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo phong trào cách mạng; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, trọn đời vì nước, vì dân; người con ưu tú của quê hương Long An...

 

 

Các tham luận tại hội thảo còn khẳng định đồng chí Võ Văn Tần là một tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, trọn đời vì nước, vì dân; đánh giá vị trí, vai trò của quê hương Long An, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, kiên cường, yêu nước và cách mạng, đã sản sinh ra những người con ưu tú có nhiều cống hiến xuất sắc cho dân tộc, trong đó có đồng chí Võ Văn Tần. 

 

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.