Triển lãm 3D “Giáo dục triều Nguyễn - Vang vọng còn lại”

01/09/2021
Vương triều Nguyễn là triều đại cuối cùng trong lịch sử Việt Nam duy trì nền khoa cử và giáo dục Nho học, để sau đó nhường chỗ cho nền giáo dục của thực dân đô hộ. Triển lãm "Giáo dục triều Nguyễn-Vang vọng còn lại", góp phần tái hiện phần nào bức tranh giáo dục và khoa cử mà vương triều Nguyễn đã đạt được.

 

Triển lãm 3D tài liệu lưu trữ“Giáo dục triều Nguyễn - Vang vọng còn lại”, do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV phối hợp tổ chức, nhân dịp khai giảng chào đón năm học mới. Triển lãm với hơn 100 tài liệu đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, được chia thành 5 chủ đề:

 

Chủ đề 1: Khai giảng

 

Lễ khai giảng được tiến hành theo ngày tốt mà Khâm thiên giám chọn, sau ngày khai ấn. Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng được thực hiện chu đáo. Ngày khai giảng ở Quốc Tử Giám diễn ra trang trọng. Quan Tế tửu dẫn theo toàn bộ thầy trò - mũ áo chỉnh tề lên Di Luân đường làm lễ yết cáo Tiên sư (Khổng Tử). Lễ Khai giảng dưới triều Nguyễn mang đậm dấu ấn thời đại lúc bấy giờ.

 

 

Chủ đề 2: Trường học

 

Dưới triều Nguyễn, hệ thống trường học công lập được mở rộng khắp từ Kinh đô đến các địa phương, tổ chức đến cấp huyện ở đồng bằng và cấp châu một số nơi ở miền núi. Hệ thống trường học hoạt động một cách quy củ, bài bản.

 

Chủ đề 3: Người thầy

 

Qua Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn, có thể thấy trong xã hội xưa, người thầy có vị trí vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là người dạy chữ mà còn dạy lễ nghi, đạo lí, là tấm gương mẫu mực và được xã hội trọng vọng, đề cao. Vì vậy, việc tuyển chọn người làm thầy luôn hướng đến tiêu chuẩn giỏi chữ nghĩa văn chương, đồng thời có đạo đức, khí tiết theo chuẩn mực trong quan niệm lúc bấy giờ, như lời dụ của Hoàng đế Tự Đức “không câu nệ là người trong hạt hay người khác nha, thấy người tài đức nổi trội thì làm tập tâu đầy đủ dâng lên”. Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn cũng đã lưu lại tên tuổi của nhiều người thầy tiêu biểu là tấm gương sáng ngời về đạo đức, khí tiết và học vấn uyên bác.

 

 

Chủ đề 4: Học tập - thi cử

 

Thi cử được coi là con đường để nhà vua tuyển chọn người ra giúp việc cho triều đình trong hoạt động trị nước. Triều Nguyễn đã kế thừa những kinh nghiệm và định chế về tổ chức khoa cử ở các triều đại trước, đồng thời cũng là triều đại hoàn thiện các hoạt động thi cử ở một bước cao hơn, để lại nhiều bài học quý giá cho hoạt động giáo dục và thi cử hiện nay.

 

Tính công bằng, nghiêm túc trong học hành, thi cử được đề cao. Đặc biệt, để đảm bảo sự công bằng, trong sạch trong kỳ thi, những người dự vào hội đồng thi, nếu có quan hệ thân thuộc với người dự thi phải khai báo để “hồi tị” (tránh né), nếu cố tình không khai báo sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.    

 

 

Chủ đề V: Khuyến học - khuyến tài

 

Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn cho thấy các vua triều Nguyễn rất coi trọng việc chiêu hiền đãi sĩ. Nhà vua ban sách vở, dầu đèn, cấp lương cho Giám sinh ăn học ở Quốc Tử Giám. Giám sinh ở xa quê được cấp tiền mua chăn đệm chống rét để đảm bảo sức khỏe. Triều Nguyễn còn là triều đại có chính sách khuyến học đối với dân tộc ít người.

 

Nền giáo dục xưa, trong đó có Giáo dục dưới triều Nguyễn (1802 - 1945) đã lùi xa nhưng tính công bằng nghiêm minh trong khoa cử, cách rèn luyện tinh thần học tập, cách tu dưỡng đạo đức nhân cách, hun đúc khí tiết cho con người,... của người xưa vẫn là những giá trị có sức sống bền vững, lâu dài trong thời đại ngày nay.

 

Triển lãm bắt đầu diễn ra từ ngày 03/9/2021.

 

P.V (Theo: archives.org.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.