Viện Sử học tổ chức mghiệm thu Đề tài cấp Viện năm 2021

05/12/2021
Trong các ngày 13, 18, 21 và 28 tháng 11 năm 2021, Viện Sử học đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu cấp Viện (đề tài cấp cơ sở) của năm 2021, thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Lịch sử Viện Nam cận hiện đại và Lịch sử Thế giới. Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi nghiệm thu.

 

 

 

 

 

 

 

                                       (Website đang tiếp tục cập nhật)

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.