Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo”

12/02/2022
Ngày 9/02/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo”, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2022).

 

 

Tấm gương người cộng sản mẫu mực   

    

Đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

 

Đồng chí Trường Chinh, tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, giàu tinh thần yêu nước, tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, được phân công đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, đồng chí Trường Chinh luôn thể hiện rõ phẩm chất chính trị kiên định, trí tuệ uyên bác và bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.   

 

Tọa đàm diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vừa kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2022) và đón chào Xuân mới Nhâm Dần, đồng thời đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên Tọa đàm khoa học kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để tiếp nối sự nghiệp cách mạng cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cùng các bậc lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam đã kiến tạo, dựng xây.

 

Tại Tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học đã khái quát, tái hiện sinh động về bản lĩnh, phong cách, tấm gương ngời sáng của đồng chí Trường Chinh - người cộng sản sớm tham gia các hoạt động cách mạng theo tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ cộng sản, trọn đời phấn đấu, cống hiến, “tận trung với đất nước, tận hiếu với nhân dân”. Trong nhiều hoàn cảnh thử thách khắc nghiệt, đồng chí luôn nêu cao khí tiết, bản lĩnh của người cộng sản, không khuất phục trước kẻ thù tàn bạo, kiên định trước những bước ngoặt lịch sử đầy khó khăn của cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sâu sát thực tiễn, nắm bắt, tổng kết hơi thở của thực tiễn để xây dựng, hình thành đường lối, chính sách đúng quy luật, hợp lòng dân, nghiêm khắc tự phê bình, thẳng thắn đối diện với những sai lầm, khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm để tiến lên.

 

 

Kiến trúc sư của công cuộc đổi mới

 

Khẳng định đồng chí Trường Chinh là nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đi đầu khởi xướng và là kiến trúc sư của công cuộc đổi mới, các tham luận tại Tọa đàm đi sâu phân tích những quan điểm của đồng chí về công cuộc đổi mới. Đó là để tiến hành đổi mới toàn diện, phải bắt đầu từ việc “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, phải từ thực tiễn khái quát thành lý luận, và lý luận đó dẫn đường cho thực tiễn, tiếp tục được bổ sung, phát triển qua vận dụng trong thực tiễn. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy, đặc biệt là đổi mới tư duy kinh tế để tháo gỡ những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế. Đổi mới kinh tế phải gắn với đổi mới hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác xây dựng Đảng.

 

Một số tham luận cũng đã đề cập đến những hoạt động của đồng chí Trường Chinh trong tổng kết những bài học kinh nghiệm trong đổi mới: “sức mạnh của một nước, của cách mạng chính là ở nhân dân”; trong công tác lãnh đạo “phải tôn trọng quy luật khách quan, vận dụng nó vào thực tế”; phải giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng… Đây là những bài học vô cùng quý giá, có ý nghĩa thời sự cho đến hiện nay.

 

 

Những cống hiến to lớn

 

Các tham luận tại Tọa đàm của các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ những cống hiến của đồng chí Trường Chinh trên các phương diện: ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, hình thành phẩm chất cách mạng đổi mới, sáng tạo của đồng chí Trường Chinh; người góp phần to lớn lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam; kiến trúc sư của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; tấm gương người cộng sản mẫu mực, không ngừng đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 

Ba lần được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư của Đảng, đồng chí Trường Chinh là nhà lãnh đạo có những đóng góp to lớn vào việc hình thành đường lối lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí Trường Chinh là một người cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng nước ta. Đảng khẳng định: “…Vai trò của đồng chí nổi bật là một trong những người lãnh đạo kiệt xuất đã đưa Cách mạng Tháng Tám đến thành công và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng”; “đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”; đồng chí là kiến trúc sư, người kiến tạo sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.   

 

Không chỉ là nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, đồng chí Trường Chinh còn là nhà tư tưởng, nhà lý luận và chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của Đảng, nhà văn hóa, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam. Những tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Trường Chinh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng là di sản to lớn và quý giá của một con người ở tầm cao văn hóa, có trí tuệ uyên thâm và sức lao động đặc biệt sáng tạo, phục vụ hiệu quả cho sự lãnh đạo của Đảng. Những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc mãi được trân trọng và vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau.  

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.