Hội thảo khoa học “Ninh Bình trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp đổi mới”.

02/04/2022
Tỉnh Ninh Bình ngày nay, xưa thuộc Kinh đô Hoa Lư. Thời Tiền Lê gọi là châu Trường Yên. Đến thời Lý gọi là phủ Trường Yên, sau lại gọi là châu Đại Hoàng. Đầu đời Trần là lộ Trường Yên, đời Hồng Đức đổi lệ vào Sơn Nam thừa tuyên. Đến năm 1822, vua Minh Mệnh cho đổi Đạo Thanh Bình làm đạo Ninh Bình, danh xưng Ninh Bình bắt đầu có từ năm 1822

 

Ngày 23-3-2022, tại Thành phố Ninh Bình, nhân Kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992- 1/4/2022), UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Ninh Bình trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp đổi mới”.

 

 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 52 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đến từ trung ương và các địa phương, tập trung vào bốn phần chính sau: Ninh Bình trong lịch sử; Ninh Bình trong sự nghiệp đổi mới; Danh nhân Ninh Bình; Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của nhân dân Ninh Bình.  

 

 

Tại Hội thảo, có 11 tham luận được trình bày trực tiếp xoay quanh các vấn đề: Vị trí di tích Mán Bạc trong giai đoạn tiền sơ sử Việt Nam (TS. Trịnh Hoàng Hiệp); Dáng vóc Ninh Bình qua các di tích Khảo Cổ học (Nguyễn Cao Tấn); Thân thế, sự nghiệp Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt (PGS.TS Nguyễn Minh Tường); Kinh đô Hoa Lư - Kinh đô nước (TS. Võ Thị Phương Thúy); Trương Hán Siêu - Danh nhân Ninh Bình, danh nhân đất nước (PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn); Lược khảo đất Ninh Bình qua các thời kỳ lịch sử (NNC. Trương Đình Tưởng); Quá trình hình thành và phát triển tổ chức cộng sản đầu tiên trên vùng đất Ninh Bình (PGS.TS Trần Thị Thu Hương và TS. Lê Thanh Bài)…    

 

 

Các ý kiến thảo luận của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi, GS.TSKH Vũ Minh Giang, PGS.TS Tống Trung Tín, đồng chí Tống Quang Thìn, cùng nhiều nhà khoa học, nhà quản lý khác, đã tập trung vào đánh giá toàn diện và sâu sắc, làm rõ các vấn đề quan trọng, những thành tựu của tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ lịch sử, chặng đường 200 năm Danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.  

 

 

Tỉnh Ninh Bình ngày nay, xưa thuộc Kinh đô Hoa Lư. Thời Tiền Lê gọi là châu Trường Yên. Đến thời Lý gọi là phủ Trường Yên, sau lại gọi là châu Đại Hoàng. Đầu đời Trần là lộ Trường Yên, sau đổi làm trấn; năm Quang Thái thứ 10, đổi trấn Trường Yên làm trấn Thiên Quang. Thời thuộc Minh lại gọi là châu Trường Yên. Đầu Thời Lê vẫn theo như đời Trần trước... sau lệ vào Thanh Hoa. Đời Hồng Đức đổi lệ vào Sơn Nam thừa tuyên. Nhà Mạc đổi làm Thanh Hoa ngoại trấn. Nhà Lê trung hưng, vùng đất Ninh Bình lệ vào Thanh Hoa, gọi là ngoại trấn. Đầu triều Nguyễn vẫn theo như thế. Năm 1806, đổi Thanh Hoa ngoại trấn làm đạo Thanh Bình. Đến năm 1822, vua Minh Mệnh cho đổi Đạo Thanh Bình làm đạo Ninh Bình, danh xưng Ninh Bình bắt đầu có từ năm 1822… Ngày 27-12-1975, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V ra Nghị quyết hợp nhất tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày 26-12-1991, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết tách tỉnh Hà Nam Ninh thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình. Ngày 1-4-1992, tỉnh Ninh Bình chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới.  

 

 

Nguyễn Văn Biểu

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.