Hội thảo khoa học Quốc gia: “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký” nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất của Lê Văn Hưu (1322 - 2022)

11/05/2022
Hội thảo khoa học lần này nhằm khẳng định tài năng, tôn vinh công lao và những đóng góp đặc biệt của Nhà sử học Lê Văn Hưu trong lịch sử dân tộc; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời giới thiệu, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hoá, vùng đất và con người xứ Thanh đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Ngày 20/4/2022, tại Trung tâm hội nghị huyện Thiệu Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký” nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1322 - 2022).     

 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 37 báo cáo khoa học, của 42 tác giả. Ban Tổ chức đã tổng hợp các báo cáo thành 3 nhóm vấn đề, gồm “Lê Văn Hưu: Thời đại, quê hương và hành trạng” (10 báo cáo); “Sự nghiệp sử học của Lê Văn Hưu” (15 báo cáo); “Di sản Lê Văn Hưu và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản” (12 báo cáo).  

 

 

Thanh Hóa là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến; là quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt nổi tiếng của đất nước, như Triệu Thị Trinh, Dương Đình Nghệ, Lê Hoàn, Lê Lợi… đây cũng là quê hương của nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng đất nước như Lê Văn Hưu, Nguyễn Quán Nho, Lương Đắc Bằng, Nhữ Bá Sỹ, Mai Anh Tuấn... Những người con ưu tú đó đã trở thành niềm tự hào, là động lực tinh thần của vùng đất và con người Thanh Hóa trong suốt quá trình giữ nước và dựng nước.

 

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của những người con ưu tú của quê hương. Các hội thảo khoa học về Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Thánh Tông… đã thu hút nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa ở Trung ương và địa phương... với những nghiên cứu khoa học đảm bảo tính thuyết phục, là những tư liệu sống động khẳng định cống hiến và công lao của những người con ưu tú, làm rạng danh quê hương Thanh Hóa.

 

 

Tiếp nối thành công của các hội thảo khoa học đó và sự thống nhất chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký". Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

 

Hội thảo khoa học lần này nhằm khẳng định tài năng, tôn vinh công lao và những đóng góp đặc biệt của Nhà sử học Lê Văn Hưu trong lịch sử dân tộc; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời giới thiệu, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hoá, vùng đất và con người xứ Thanh đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Tiếp đó, hội thảo được nghe nhiều tham luận của các nhà khoa học, nhằm làm rõ thêm nguồn gốc quê hương, thân thế, sự nghiệp của nhà sử học Lê Văn Hưu, như: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ với tham luận “Tiểu sử và sự nghiệp của Lê Văn Hưu”; PGS.TS Đào Tố Uyên với tham luận “Nhân cách sử học Lê Văn Hưu”… Đồng thời thông qua quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của các tác giả đã khẳng định giá trị, ý nghĩa của bộ Đại Việt sử ký và đóng góp to lớn của Lê Văn Hưu cho nền sử học Việt Nam. Điển hình như các tham luận: “Về ý thức hệ Nho giáo và tính khách quan trong bộ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu”, của PGS.TS Nguyễn Minh Tường; “Bàn thêm về hệ giá trị của Lê Văn Hưu qua những lời bình trong Đại Việt sử ký toàn thư”, của GS.TS Võ Văn Sen - Th.S Võ Phúc Toàn…   

 

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định: Năm 2022 là vừa tròn 750 năm ra đời bộ Quốc sử đầu tiên của Quốc gia Đại Việt cũng là 700 năm Ngày mất của Nhà Sử học Lê Văn Hưu. Việc tổ chức Hội thảo khoa học “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký” như một lời tri ân, tôn vinh Tổ sư nghề viết Sử Việt Nam Lê Văn Hưu và thông qua đó tôn vinh nghề viết sử, khẳng định vai trò không thể thay thế của Sử học trong các Vương triều Trần, Lê, Nguyễn trước đây cho đến Việt Nam hiện nay và mãi mãi về sau.

 

 

Viện Sử học có các nhà nghiên cứu tham gia và viết bài Hội thảo là: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ: Tiểu sử và sự nghiệp của Lê Văn Hưu; TS. Lê Quang Chắn: Nho giáo Đại Việt thời Trần và nhà Nho Lê Văn Hưu; TS. Nguyễn Hữu Tâm: Từ Quốc sử viện triều Trần đến Quốc sử quán triều Nguyễn - Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan biên soạn Quốc sử của Việt Nam từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XIX-XX; PGS.TS Nguyễn Minh Tường: Về ý thức hệ Nho giáo và tính khách quan trong bộ "Đại Việt sử ký" của Lê Văn Hưu; PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi: Từ "Đại Việt sử ký" đến "Đại Việt sử ký toàn thư": Chặng đường hình thành và phát triển của nền sử học quốc gia Đại Việt; PGS.TS Vũ Duy Mền: Lê Văn Hưu và lịch sử nghìn năm chống Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam; TS. Ngô Vũ Hải Hằng: Lê Văn Hưu và lịch sử các vương triều độc lập đầu tiên sau nghìn năm Bắc thuộc; PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, TS. Nguyễn Văn Bảo: Tư tưởng sử học Lê Văn Hưu; PGS.TS Trần Đức Cường: Biên soạn Quốc sử - Từ "Đại Việt sử ký" thế kỷ XIII đến bộ Lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.   

 

Qua quá trình tổ chức hội thảo, các vấn đề về tiểu sử, hành trạng của Lê Văn Hưu và bộ Đại Việt sử ký sẽ vẫn tiếp tục phải đi sâu nghiên cứu và thảo luận nhiều hơn nữa trong thời gian tới, để lớp hậu thế sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản Lê Văn Hưu, hướng tới chương trình Kỷ niệm 800 năm Ngày sinh của Danh nhân văn hóa lớn Việt Nam, Tổ sư ngành Sử Lê Văn Hưu vào năm 2030.

 

P.V (Theo: thanhhoa.gov.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.