Hội thảo khoa học: “Đồng chí Huỳnh Văn Một với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Đông Nam Bộ”

11/05/2022
Hội thảo là dịp thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ người Việt Nam, người dân miền Đông Nam Bộ nói riêng với công lao to lớn của đồng chí Huỳnh Văn Một, những cống hiến cho cách mạng của đồng chí sẽ luôn được thế hệ hôm nay, mai sau giữ gìn, trân trọng, ra sức học tập và noi theo.

 

Ngày 27-4-2022 tại Bình Dương, Đại học Thủ Dầu Một, đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Huỳnh Văn Một với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Đông Nam Bộ”.

 

 

Đồng chí Huỳnh Văn Một (1912-1992), sinh ra và lớn lên tại làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An). là một thanh niên sớm giác ngộ cách mạng, dấn thân trên con đường đấu tranh gian khổ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; ông là một cán bộ kiên trung, bất khuất không thỏa hiệp đầu hàng trước mọi thử thách, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; một cán bộ chính trị có tư duy nhạy bén, đề ra đường lối đúng và đoàn kết nhân dân trên mặt trận hậu cần, xây dựng căn cứ địa cách mạng; một cán bộ quân sự quả cảm, quyết đoán, tập hợp cán bộ chiến sĩ xây dựng lực lượng vũ trang, tác chiến tiêu diệt địch. Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ thời kỳ 1929-1975. Đây là Hội thảo khoa học đầu tiên về ông.  

 

 

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 40 tham luận, các tham luận và ý kiến phát biểu của Hội thảo đều góp phần làm sáng rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Văn Một và tập trung vào 4 nội dung sau: Thứ nhất, quê hương Chợ Lớn và hoạt động của đồng chí Huỳnh Văn Một trong thời kỳ 1929-1945. Tại chủ đề này, các báo cáo đã đi sâu nghiên cứu các nhân tố tác động đến con đường giác ngộ cách mạng của Huỳnh Văn Một và hoạt động của ông trong giai đoạn 1930-1945, đặc biệt là vai trò của ông trong khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 cũng như quá trình phục hồi, phát triển lực lượng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Thứ hai, hoạt động và vai trò của Huỳnh Văn Một trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954): ông đã chỉ huy các đơn vị vũ trang xây dựng và chiến đấu trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp; là Phó Tư lệnh và kiêm chỉ huy trưởng Trung đoàn 308 (1948); ông đã điều hành chính quyền và xây dựng căn cứ địa kháng chiến ở Tây Ninh (1949); Thứ ba, hoạt động và vai trò của đồng chí Huỳnh Văn Một trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975). Trong giai đoạn này, Huỳnh Văn Một với những hoạt động cách mạng tích cực, sôi động đã có những đóng góp lớn vào công cuộc đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng ở các tỉnh miền Đông; Thứ tư, hoạt động và những đóng góp của Huỳnh Văn Một trong giai đoạn sau năm 1975, khi ông hưu trí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

     

Viện Sử học có TS. Bùi Thị Hà viết chung tham luận với PGS.TS Hà Minh Hồng: Huỳnh Văn Một với cuộc khởi nghĩa ở Chợ Lớn năm 1940.      

 

Bùi Thị Hà

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.