Hội thảo khoa học Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc đầu thế kỷ X

01/06/2022
Họ Khúc là một họ lớn ở đất Hồng Châu xưa, năm 905 Khúc Thừa Dụ đã nhân danh Hào trưởng đất Hồng Châu tự xưng Tiết độ sứ. Sự nghiệp của họ Khúc trong lịch sử dân tộc, cùng với vai trò của Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đã mở ra thời kỳ chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc trong lịch sử dân tộc. Hội thảo khoa học Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc đầu thế kỷ X, đã góp phần đáng giá vai trò của họ Khúc trong thời khắc bản lề (thế kỷ X) của lịch sử Việt Nam.

 

 

Ngày 28-5-2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), Hội Khoa học Lịch sử Tp. Hồ Chí Minh (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam), Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc đầu thế kỷ X. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 84 tham luận của nhiều nhà khoa học, của các giảng viên, giáo viên dạy lịch sử, của các con cháu dòng họ Khúc và các bộ ngành có liên quan,... từ khắp mọi miền đất nước. Các tham luận được chia làm 3 phần: Phần 1, Công cuộc trung hưng; Phần 2, Tam Khúc chúa; Phần 3, Tư liệu và giảng dạy. Tại Hội thảo, đã có 6 tham luận được trình bày và 9 ý kiến phát biểu, thảo luận. Các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau: Về mốc kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (PGS.TS Nguyễn Quang Hồng và TS. nguyễn Hữu Tâm); việc xưng Tiết độ sứ của Khúc Thừa Dụ là tầm nhìn chiến lược; đánh giá vai trò của Khúc Thừa Mỹ trong nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử; tên của Khúc tam chúa, nên được đặt tên đường phố tại các địa phương (PGS.TS Nguyễn Quang Hồng); Về nguồn gốc của Khúc Tiên chúa và họ Khúc (PGS.TS Vũ Duy Mền); vấn đề cải cách của Khúc Hạo, trong đó có các đơn vị hành chính cấp cơ sở, từ đó liên hệ tới việc cải cách đơn vị hành chính cấp cơ sở hiện nay (PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi); về nguồn sử liệu trong nghiên cứu về họ Khúc và giai đoạn lịch sử của họ Khúc, trong đó nhấn mạnh tới nguồn sử liệu Việt Nam, sử liệu Trung Quốc và tư liệu Khảo cổ học (PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung); cần có kết luận mang tính chính thống của Hội thảo về vai trò của họ Khúc để làm cơ sở cho công tác giảng dạy Lịch sử trong hệ thống các trường học (PGS.TS Đào Tuấn Thành).     

          

Tiếp theo các Hội thảo về họ Khúc đã tổ chức vào các năm 1999 tại Hải Dương, năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh, thì đây là 1 trong 3 Hội thảo được tổ chức quy mô sâu rộng, thu hút nhiều nhà nghiên cứu tham gia.            

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.D.H

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.