Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2023

01/06/2022
Thực hiện kế hoạch của Ban Quản lý Khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHXN Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch nghiên cứu của năm tiếp theo, Viện Sử học đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2023 cho 20 đề tài thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại; Lịch sử Việt Nam Cận hiện đại; Lịch sử Việt Nam Hiện đại và Lịch sử Thế giới.

 

Trong các ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2022, Viện Sử học đã tổ chức xét duyệt thuyết minh 20 đề tài cấp cơ sở năm 2023, thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Lịch sử Việt Nam Cận đại; Lịch sử Việt Nam hiện đại và Lịch sử Thế giới.

 

Theo đó trong ngày 23-5-2022, Hội đồng xét duyệt các đề tài thuộc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ trung đại họp vào buổi sáng và chiều ngày 23-5-2022, với 9 đề tài sau: Giáo dục và khoa cử Nho học huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (1075-1919); Học quan trong trường Quốc Tử Giám thế kỷ XI-XIX; Thủ công nghiệp dân gian ở Đại Việt thế kỷ XV-XVI; Giáo dục và khoa cử Nho học huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh (1442-1919); Lũ lụt và biện pháp khắc phục của các triều đại quân chủ Việt Nam từ năm 1527 đến năm 1884; Thương nghiệp ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ từ năm 1802 đến năm 1884; Thương nghiệp thời Lý, Trần, Hồ (1009-1407); Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII; Biển trong quá trình phát triển của Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X-XI.

 

Hội đồng xét duyệt các đề tài thuộc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Cận đại họp vào chiều ngày 23-5-2022, với 5 đề tài sau: Bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1914 đến năm 1929; Tuyên truyền cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Việt Nam từ năm 1939 đến năm 1945; Vai trò của báo Thanh niên đối với sự phát triển của Cách mạng Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930; Bắc Kỳ trong lịch sử quan hệ Việt Nam và Trung Quốc nửa cuối thế kỷ XIX; Hoạt động chống Pháp ở tỉnh Lạng Sơn từ năm 1884 đến năm 1888.

 

Hội đồng xét duyệt các đề tài thuộc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Hiện đại 5 đề tài và Lịch sử Thế giới 1 đề tài, họp vào buổi sáng ngày 24-5-2022, cụ thể: Quân đội tham gia xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng thời kỳ 1955-1986; Thủy lợi miền Bắc Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1995; Y tế quân sự ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965; Hoạt động của bộ đội địa phương ở Nam Bộ từ năm 1949 đến năm 1954; Điện lực miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965; Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2001.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của các phiên xét duyệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.