Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp bộ năm 2023-2024

01/06/2022
Thực hiện kế hoạch của Ban Quản lý Khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHXN Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch nghiên cứu của những năm tiếp theo, Viện Sử học đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2023-2024, cho 6 đề tài thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại; Lịch sử Việt Nam Cận hiện đại; Lịch sử Việt Nam Hiện đại và Lịch sử Thế giới.

 

Trong các ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2022, Viện Sử học đã tổ chức xét duyệt thuyết đề tài cấp Bộ năm 2023-2024, của 6 đề tài cấp Bộ, thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại (2 đề tài); Lịch sử Việt Nam Cận đại (1 đề tài); Lịch sử Việt Nam hiện đại (2 đề tài) và Lịch sử Thế giới (1 đề tài), cụ thể: Làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh; Tệ nạn xã hội và những biện pháp phòng, chống của các triều đại quân chủ Việt Nam (939 - 1884); Những biến đổi ở làng xã đồng bằng Bắc Kỳ 30 năm đầu thế kỷ XX; Quá trình thực hiện chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ở Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2020; Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á về biển đảo từ năm 1975 đến năm 2021; Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Quốc Oai từ năm 2000 đến năm 2020.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi xét duyệt:  

 

 

 

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.