Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử - văn hóa đình Ô Cách, phường Đức Giang, phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo di tích

12/08/2022
Hội thảo khoa học này không chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống lịch sử của làng Ô Cách, đánh giá giá trị về lịch sử - văn hóa của các vị thần thành hoàng làng được thờ trong đình mà còn đưa ra các phương án tối ưu nhất, phù hợp nhất để tiến hành đầu tư, tu bổ và tôn tạo di tích...

 

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2022, UBND phường Đức Giang (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học Về giá trị lịch sử - văn hóa đình Ô Cách phường Đức Giang phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

 

 

 

Ô Cách là một thôn của xã Cổ Linh (huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Năm 1943 khi phát xít Nhật mở rộng sân bay Gia Lâm, chúng cho di dời toàn bộ dân làng Ô Cách sang khu đất trống của sở Trường Lâm của xã Ngọc Thụy (nay là tổ 5 và 6 phường Đức Giang) và sinh cơ lập nghiệp ở đây từ đó đến nay.

 

 

Đình Ô Cách là di tích thờ thần Cao Sơn Đại vương, Tiên Chúa linh ứng và tổ nghề quay dây đay (cho nên làng có tên Nôm là Quán Chuỗi). Ngôi đình này được xây dựng vào năm 2002, tuy nhiên nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, rất cần có quan tâm đúng mức của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân. Vì vậy, Hội thảo khoa học này không chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống lịch sử của làng Ô Cách, đánh giá giá trị về lịch sử - văn hóa của các vị thần thành hoàng làng được thờ trong đình mà còn đưa ra các phương án tối ưu nhất, phù hợp nhất để tiến hành đầu tư, tu bổ và tôn tạo di tích, để đình Ô Cách ngày càng trở lên khang trang, bề thế và linh thiêng hơn.

 

 

Bài và ảnh Nguyễn Văn Bảo

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.