Hội thảo khoa học: “Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính - Danh nhân khoa bảng thời Lê Trung hưng”

11/09/2022
Vùng đất Bắc Ninh vốn có bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến, khoa bảng. Dưới thời quân chủ Việt Nam trải qua các kỳ thi Nho học từ năm 1075 đến năm 1919 nhà nước đã tổ chức được 188 khoa thi, lấy đỗ gần 3.000 Tiến sĩ trong đó có 47 Trạng nguyên.

 

Sáng ngày 30/8/2022, tại Trung tâm văn hoá Kinh Bắc, Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh - Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh, long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính - Danh nhân khoa bảng thời Lê Trung hưng”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ;  Hội thảo đã nhận được 33 báo cáo tham luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cứu thuộc cơ quan Trung ương gồm: Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Về phía tỉnh Bắc Ninh có các nhà nghiên cứu thuộc Hội sử học Bắc Ninh, Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bắc Ninh và dòng họ Nguyễn Xuân.

 

 

Vùng đất Bắc Ninh vốn có bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến, khoa bảng. Dưới thời quân chủ Việt Nam trải qua các kỳ thi Nho học từ năm 1075 đến năm 1919 nhà nước đã tổ chức được 188 khoa thi, lấy đỗ gần 3.000 Tiến sĩ trong đó có 47 Trạng nguyên. Theo địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh hiện nay có gần 400 người đỗ đại khoa, trong đó 16 người đỗ Trạng nguyên. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính sinh năm Mậu Tý (1588) người xã Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn (nay thuộc phường Phù Chẩn, huyện Đông Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ngay từ nhỏ ông đã tỏ ra là người thông minh, học rộng biết nhiều. Trải qua 9 kỳ thi với sự nỗ lực không ngừng, năm Đinh Sửu, niên hiệu Dương Hoà thứ 3 (1637), Nguyễn Xuân Chính thi đỗ Trạng nguyên, lúc này ông 50 tuổi.

 

 

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung lý giải, chứng minh làm rõ các nội dung về thân thế, cuộc đời của Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính; Những đóng góp của Trạng nguyên đối với đất nước, quê hương, gia đình và dòng họ; Bối cảnh, chính sách xã hội dưới thời Lê Trung hưng đã tác động đến cuộc đời và sự nghiệp của Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính; Vấn đề sưu tầm, khai thác nguồn từ liệu về Nguyễn Xuân Chính; Công tác giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ Nguyễn Xuân và trong các tầng lớp nhân dân, giới trẻ hiện nay; Hội thảo cũng đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính nhằm tôn vinh những đóng góp của ông đối với đất nước, quê hương, đồng thời góp phần phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ, làng xã trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Nguyễn Bảo

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.